facebook_pixel

Galvės taurė 2018

06.01 - 06.03, Trakai


Organizatoriai: Gero vėjo klubas

Aprašymas

Registracija

Grupė

<% group.title %>

Jachta

Jachta

Draudimas

Balas

Įgula

Kap. <% crewmember.firstname + ' ' + crewmember.lastname %>
X
Pridėti įgulos narį

Registracija sėkmingai užbaigta


Dalyvio paraiška

Norėdami koreguoti registracijos duomenis sekite šia nuoroda:


Stebėjimo id: <% registration.tracking_id %>
appstore google_play

Nepavyko užbaigti registracijos

preloader

Dalyviai

1
|
|
|
Cadet
|
Finn
|
Laser 4.7
|
Laser radial
|
Optimist
|
ORC
|
Platu 25
|
RS Aero
|
RS Feva
|
RS Tera

Cadet 0

Finn 0

Laser 4.7 0

Laser radial 0

Optimist 0

ORC 1

LTU-2064
Šiaurinė
Kapitonas: Darius Sarsevičius

Platu 25 0

RS Aero 0

RS Feva 0

RS Tera 0

Šiaurinė LTU-2064 Darius Sarsevičius

Dokumentai

Kov 6 22:21

1. ORGANIZATORIAI

Regatą Galvės taurė 2018 organizuoja Asociacija “Gero vėjo klubas” bei Asociacija “Trakų buriuotojų klubas” bendradarbiaudami su Lietuvos buriuotojų sąjunga

2. TAISYKLĖS

2.1 Regata vykdoma pagal taisykles kaip apibrėžta Tarptautinėse Buriavimo Varžybų Taisyklėse

2.2 Taip pat galios:

2.2.1 IMS taisyklės (aktuali redakcija)

2.2.2 ORC Rating Systems rule (aktuali redakcija)

2.2.3 World Sailing Oshore Special Regulations Appendix B (kylinėms jachtoms) ir Appendix C (švertbotams)

2.2.4 Platu 25 klasės taisyklės (aktuali redakcija)

2.3 Esant neatitikimų tekstuose bus remiamasi angliškomis Taisyklių, Nuostatatų ir Instrukcijų versijomis

3. REKLAMA

3.1 Galios World Sailing Reklamos regalamentas

3.2 Dalyvių ir laivų reklamai nėra apribojimų

3.3 Renginio organizatorių reklama, privaloma visiems dalyviams:

3.3.1 Reklama jachtos priekyje, klijuojama kiek įmanoma arčiau laivo priekio abejose pusėse, dengiantys iki 20% korpuso ilgio

3.3.2 Rėmėjų vėliavos, kabinamos ant bakštago ir matomos visos regatos metu

3.4 Organizatoriai gali pareikalauti, nesudarant dalyviams papildomų išlaidų, instaliuoti laivuose video kameras, vietos nustatymo įrenginius. Įguloms gali būti paskirti svečiai, kurių veikla bus apibrėžta varžybų instrukcijose

4. KVIETIMAS DALYVAUTI

4.1 Regata atvira šių klasių švertbotams: Optimist (A ir B), Laser 4.7, Laser Radial, Finn, RS Feva, RS Tera, RS Aero

4.2 Regata atvira kylinėms jachtoms, plauksiančioms Platu 25 ir ORC klasėse

4.3 Platu25 ir ORC grupių jachtų atstovai privalo turėti galiojantį civilinės atsakomybės draudimą dengiantį nemažiau kaip 1,000,000 EUR atsakomybę vienam įvykiui

4.4 Kad klasė būtų sudaryta, mažiausiai penkių vienos klasės jachtų paraiškos turi būti pateiktos iki gegužės 20 d. ir dalyviai užsiregistruoti Regatos biure birželio 1 d. iki starto

4.5 Organizatoriai pasilieka teisę apjungti klases jei nesusirinks minimalus dalyvių kiekis bei išskirstyti klases į grupes siekdami sudaryti lygias lenktyniavimo sąlygas

5. LOGISTIKA

5.1 Visi regatos plaukimai bus vykdomi Galvės ir Skaisčio ežeruose

5.2 Regatos kaimelis bus Trakų “Žalgirio” jachtklube (Žemaitės g. 1, Trakai)

5.3 Gero vėjo klubas dalyviams teiks šias paslaugas (detali informacija www.galvestaure.lt bei el. paštu info@gerovejoklubas.lt):

5.3.1 Pagalbos įsigyjant Civilinės atsakomybės draudimą

5.3.2 Kempingo bei svečių apgyvendinimo aplinkiniuose viešbučiuose koordinavimo

5.3.3 Jachtų nuomos

5.3.4 Jachtų iškėlimo bei švartavimo

6. DALYVIO MOKESČIAI

6.1 Negrąžinamas dalyvavimo mokestis kylinei jachtai yra 40 EUR ir 15 EUR įgulos nariui jei sumokama iki gegužės 1 d. Mokant vėliau jachtos mokestis 60 EUR

6.2 Negrąžinamas dalyvavimo mokestis kiekvienam švertboto įgulos nariui 15 EUR jei sumokama iki gegužės 1 d. Mokant vėliau mokestis 20 EUR 6.3 Į starto mokestį įtraukti ne mažiau kaip du karšto maisto kuponai kiekvienam dalyviui

7. PARAIŠKOS IR REGISTRACIJA

7.1 Paskutinė diena pateikti dalyvio paraišką yra gegužės 31 d.

7.2 Dalyviai privalo pateikti paraiškas internetu puslapyje www.regatos.lt/galvestaure bei pervesti dalyvio mokestį:

7.3 Asociacija “Gero vėjo klubas” IBAN: LT114010042403448336 AB Luminor Bankas SWIFT: AGBLLT2X (Mokėjimo paskirtyje nurodyti: kapitono arba atsakingo asmens vardą, regatos pavadinimą, jachtos klasę ir pavadinimą) Įgulų sąrašai gali būti pakeisti internetu bet kada iki regatos pradžios

7.4 Kiekvienas kylinės jachtos kapitonas, švertboto vairininkas arba jį atstovaujantis asmuo (treneris) turi registruotis Regatos biure regatos kaimelyje birželio 1d. iki 12:00 val.

8. PRELIMINARI PROGRAMA

8.1 Birželio 1: dalyvių atvykimas, sportiniai plaukimai nuo 15:00, naktinis laivų paradas

8.2 Birželio 2: Navigacinis plaukimas, sportiniai plaukimai

8.3 Birželio 3: Sportiniai plaukimai, nugalėtojų apdovanojimai

8.4 Numatyti iš viso septyni sportiniai ir vienas navigacinis plaukimas

8.5 Sportinių plaukimų distancija bus žymima bojomis ir orientuota pagal vėjo kryptį

8.6 Navigacinio plaukimo distancija bus žymima bojomis ir salomis

9. MATAVIMAI

Apmatavimų ir atitikimo taisyklėms patikrinimai bus vykdomi visos regatos metu prieš ir po kiekvieno plaukimo skiriant didesnį dėmesį lyderiaujantiems laivams. ORC grupėje bus tikrinami ir borto aukščiai jei tą leis oro sąlygos.

10. LENKTYNIŲ INSTRUKCIJOS

10.1 Elektroninė lenktynių instrukcijų versija bus prieinama regatos puslapyje internete birželio 1 d.

10.2 Spausdintos lenktynių instrukcijos bus iškabintos Regatos skelbimų lentoje

11. BAUDŲ SISTEMA

Platu 25 ir ORC klasių jachtoms RRS taisyklė 44.1 pakeičiama taip, kad Dviejų apsisukimų bauda keičiama Vieno apsisukimo bauda

12. TAŠKŲ SKAIČIAVIMO SISTEMA

12.1 Regata laikoma įvykusia jei įvyksta bent vienas plaukimas

12.2 Įvykus mažiau nei 5 plaukimams, jachtos taškai skaičiuojami sumuojant visų plaukimų taškus

12.3 Įvykus 5 arba daugiau plaukimų, jachtos taškai skaičiuojami sumuojant visų plaukimų taškus ir atimant blogiausiojo jos plaukimo taškus

12.4 ORC grupės jachtos vieta plaukime nustatoma pagal perskaičiuotą laiką naudojant ToT formulę ir ORC sertifikate nurodytą Inshore koeficientą

13. IŠKĖLIMO APRIBOJIMAI

Regatos metu draudžiama iškelti iš vandens kylines jachtas išskyrus tuos atvejus kai iš anksto gautas rašytinis lenktynių komiteto leidimas ir tik laikantis jame nustatytų sąlygų

14. PRIZAI

Pirmų trijų vietų laimėtojai kiekvienoje jachtų klasėje bus apdovanoti taurėmis ir regatos rėmėjų įsteigtais prizais

15. VIEŠINIMO TEISĖS

Dalyviai, savininkai ir jų svečiai suteikia visišką teisę bei neatšaukiamą leidimą Regatos organizatoriams savo nuožiūra publikuoti ir/arba transliuoti bet kokioje žiniasklaidos priemonėje, įskaitant ir TV reklamą, visas ir bet kokias žmonių, laivų fotografijas arba video medžiagą, sukurtą ar gautą regatos metu

16. DALYVIŲ ATSAKOMYBĖ

Visi dalyviai regatoje dalyvauja savo sprendimu, atsakomybe ir savo rizika. Regatos organizatoriai ir bet kuri kita Galvės taurės 2018 organizavime dalyvaujanti šalis neprisiima atsakomybės ir neatsako dėl bet kokios žalos turtui ar sveikatai (t.y. dėl bet kokio turto sugadinimo, sunaikinimo, praradimo, taip pat žmonių sužalojimų ar mirties), padarytos daiktams ar asmenims tiek ant kranto, tiek ir vandenyje dėl dalyvavimo regatoje. Kiekvieno laivo savininkas arba jo atstovas registruodamasis regatoje sutinka su šiomis sąlygomis, atsisako bet kokių pretenzijų ar reikalavimų dėl aukščiau nurodytų aplinkybių bei patvirtina, kad visi su dalyvavimu regatoje susiję dokumentai yra teisingi ir galiojantys. Dalyviai turėtų atkreipti dėmesį į BVT 4 taisyklę: tik jachtos kapitonas atsako už sprendimą startuoti arba tęsti lenktynes.

17. PAPILDOMA INFORMACIJA

Ieškodami papildomos informacijos aplankykite puslapį www.galvestaure.lt arba susisiekite su regatos organizatoriais paulius@gerovejoklubas.lt, Paulius Petrašiūnas tel. +37069876978

Originali byla
PDF
Kov 6 22:35

1. ORGANIZING AUTHORITY

The regatta Galvės Taurė 2018 is organized by Association “Gero Vėjo Klubas” in partnership with Association “Trakų Buriuotojų Klubas” and under the authority of Lithuanian Sailing Union

2. RULES

2.1 The regatta will be governed by the rules as defined in The Racing Rules of Sailing

2.2 The following rules will also apply:

2.2.1 Current IMS rules

2.2.2 Current ORC Rating Systems rules

2.2.3 World Sailing Oshore Special Regulation Appendix B (for keelboats) and Appendix C (for dinghies)

2.2.4 Current Platu 25 Class rules

2.3 If there is a conflict between languages the English text will take precedence

3. ADVERTISING

3.1 World Sailing Advertising Code will apply

3.2 Competitors & Boats advertising will be without restriction

3.3 Event Advertising by the Organizing Authority obligatory to all participating boats will be:

3.3.1 Advertisement which shall be displayed as forward as possible on the both sides of the first 20% of the hull

3.3.2 A sponsor’s flag or flags that shall be flown on the backstay throughout the entire event

3.4 The Organizing Authority may also require the installation, at no cost to competitors, of onboard video cameras, position devices, and guest riders whose on-board position restrictions will be defined in the Sailing Instructions

4. ELIGIBILITY

4.1 The regatta is open to dinghy boats of classes Optimist (Advanced & Beginners), Laser-R, Laser 4.7, Finn, RS Feva, RS Tera, RS Aero

4.2 The regatta is open to keel boats of Platu 25 and ORC classes

4.3 Participating boats from Platu25 and ORC classes shall be insured with a valid third-party Liability Insurance with a minimum cover of 1.000.000 EUR per event or the equivalent

4.4 At least five yachts of the same class must submit their entry before 20th of May and register at the race office on the 1st of June before the start to constitute a class

4.5 Organizers reserve the right to group classes if minimum numbers are not matched or split them into divisions to ensure fair and competitive racing

5. LOGISTICS

5.1 All races will take place in Galve and Skaistis lakes

5.2 Race village will be situated at Trakai “Žalgiris” yachtclub (Žemaitės g. 1, Trakai)

5.3 Gero vėjo klubas will provide participants with the following services (please check www.galvestaure.lt and send your inquiries to info@gerovejoklubas.lt):

5.3.1 Assistance obtaining third-party liability insurance

5.3.2 Camping facilities and coordination of accommodation at nearby hotels

5.3.3 Yacht charter

5.3.4 Yacht hauling and mooring in the race village

6. ENTRY FEE

6.1 The non-refundable entry fee per keel boat is 40 EUR and 15 EUR per crew member to be paid before 1st of May. Boat entry fee for late entries is 60 EUR

6.2 The non-refundable entry fee per person on a dinghy boat is 15 EUR to be paid before 1st of May. Entry fee for late entries is 20 EUR

6.3 The entry fee includes at least two hot meal coupons for each crew member

7. ENTRY AND REGISTRATION

7.1 The last day to submit an entry is the 31st of May

7.2 Entry must be performed by filling in an online entry form available at www.regatos.lt/galvestaure and wire-transfering the entry fee to Asociacija “Gero vėjo klubas” IBAN: LT114010042403448336 AB Luminor Bankas SWIFT: AGBLLT2X (payment description should indicate name of representative, the name of regatta, class and name of the boat)

7.3 Crew lists may be amended online at any time before the regatta

7.4 Each Skipper of a keel boat and skipper or representative (coach) of a dinghy boat must personally register by signing the participation form at the Race Office located at Trakai Žalgiris Yachtclub before 12pm on the 1st of June

8. PRELIMINARY RACING SCHEDULE

8.1 1st of June: arrival, w/l races, first start at 3pm, night boats parade

8.2 2nd of June: navigation race, w/l races

8.3 3rd of June: w/l races, prize-giving

8.4 Seven windward-leeward and one navigation race are scheduled

8.5 Windward-leeward course will be marked by floating buoys

8.6 Navigation race will be marked by buoys and islands

9. MEASUREMENT

Measurement and rules compliance inspections will be carried out throughout the regatta before or after each race with emphasis on boats well placed in the scoring. The inspection will also include freeboards measurement whenever possible for ORC group

10. SAILING INSTRUCTIONS

10.1 Electronic version of Sailing instructions will be available online on the 1st of June

10.2 Printed Sailing Instructions will be posted on the official regatta notice board

11. PENALTY SYSTEM

For the Platu 25 and ORC class yachts rule 44.1 is changed so that Two-Turns Penalty is replaced by One-Turn Penalty

12. SCORING

12.1 One race is enough to constitute the series

12.2 When fewer than 5 races have been completed, a boat’s series score will be the total of her race scores

12.3 When 5 or more races have been completed, a boat’s series score will be the total of her race scores excluding her worst score

12.4 Time will be adjusted using Inshore ToT for keel boats of ORC group

13. HAUL-OUT RESTRICTIONS

Keelboats shall not be hauled out during the regatta except with and according to the terms of prior written permission of the race committee.

14. PRIZES

First three places in each yacht class will be awarded regatta cups and prizes from sponsors

15. MEDIA RIGHTS

Competitors, owners and their guests give absolute right and permission to the Organizing Authority for any photography and video footage taken of persons and boats during the event, to be published and/or broadcast in any media, including but not limited to TV advertisements, whatsoever for either editorial or advertising purposes or to be used in press information

16. DISCLAIMER OF LIABILITY

All those taking part in the regatta do so at their own risk and responsibility. he Organizing Authority and any other party involved in the organization of the Galvės Taurė 2018 disclaim any and all responsibility whatsoever for loss, damage, injury or death that might occur to persons and materials, both ashore and on the water as a consequence of participation in the event. Each boat owner or his representative accepts these terms and confirms that all document related to participation are valid and correct by filling in the entry form. The attention of competitors is drawn to ISAF Part 1 Fundamental Rule 4: A boat is solely responsible for deciding whether or not to start or to continue racing

17. FURTHER INFORMATION

For further information please visit www.galvestaure.lt or contact chief event officer Paulius Petrašiūnas via email paulius@gerovejoklubas.lt or cell +37069876978

Originali byla
PDF