facebook_pixel

50-oji “Kuršių marių” regata

08.05 - 08.12, Klaipėda, Nida


Organizatoriai: LBS

Skelbimai

Visi
|
Buriuotojai
|
Komandos

Evaldas

50-oji “Kuršių marių” regata

Sveiki, Ieškaus komandos, prie kurios galėčiau prisijungti ir dalyvauti Kuršių marių regatoje Y'17 (ir ne tik). Patirtis siaura, motyvacija maksimali. Būriavimai su Ambersail Karibuose ir Baltijoje, kapitonas L.Linkus. Remėjų taurėje I vieta KMR Y'16 su "Jachta eXtreme" ir kapitonu A.Kalanavičiumi. Esu veržlus, besimokinantis būriavimo, viskas įdomu ant denio, pakeltom būrėm dar įdomiau. Sekasi gaminti maistą. Pomėgiai: kaitavimas, kėlionės, maisto gaminimas. Būsiu dėkingas, jei su manim susisieksite.

  • Kov 30 16:47
  • |
  • evaldas@shoplenovo.lt
  • |
  • +37061713552

Registracija

Grupė

<% group.title %>

Jachta

Jachta

Draudimas

Balas

Įgula

Kap. <% crewmember.firstname + ' ' + crewmember.lastname %>
X
Pridėti įgulos narį

Registracija sėkmingai užbaigta


Dalyvio paraiška

Norėdami koreguoti registracijos duomenis sekite šia nuoroda:


Stebėjimo id: <% registration.tracking_id %>
appstore google_play

Nepavyko užbaigti registracijos

preloader

Dalyviai

|
|
ORC
|
Platu 25
|
RS-280

ORC 2

LTU-1537
Baltas
Kapitonas: Gintaras Vaičiūnas
GPH: 606.6
LTU-1111
Nida III
Kapitonas: Arūnas Burkšas
GPH: 606.3

Platu 25 0

RS-280 0

Baltas LTU-1537 Gintaras Vaičiūnas

  • GPH: 606.6

Nida III LTU-1111 Arūnas Burkšas

  • GPH: 606.3

Varžybų nuostatai

Bir 13 01:49

1. ORGANIZATORIAI

Lietuvos Buriuotojų Sąjunga (LBS)

1. ORGANIZING AUTHORITY

Lithuanian Yachting Union (LYU)

2. TAISYKLĖS

2.1. Regata vykdoma pagal World Sailing (WS) Buriavimo varžybų taisykles (BVT 2017-2020), Varžybų nuostatus ir Lenktynių instrukciją.

2.2. Nebus taikomi jokie Nacionaliniai nurodymai.

2.3. Taip pat bus taikomos šios taisyklės:

2.3.1. IMS taisyklės

2.3.2. ORC vertinimo taisyklės

2.3.3. WS Specialieji jūriniai reglamentai; Visos lenktynės vyks pagal 4-tą kategoriją.

2.3.4. Buriavimo įrangos taisyklės

2.4. Nuo saulėlydžio iki saulėtekio BVT 2 dalies taisyklės yra keičiamos į Tarptautines taisykles laivų susidūrimams jūroje išvengti (TTLSJI), arba į Lietuvos Respublikos vyriausybės priimtas ir patvirtintas laivybos taisykles. Visos jachtos privalo buriuoti su įjungtomis navigacinėmis šviesomis. [DP]*

2.5. Jeigu yra kalbiniai prieštaravimai interpretuojant taisykles, tai tekstas anglų kalba turi viršenybę.

2.6. Jeigu yra prieštaravimų tarp Varžybų nuostatų ir Lenktynių instrukcijos, Lenktynių instrukcija turi viršenybę.

2.7. Varžybų dalyviai privalo dalyvauti atidarymo ir uždarymo ceremonijose, įskaitant ir apdovanojimus. [DP]*

2.8. Visos I-mos įskaitinės grupės jachtos turi dalyvauti “Žurnalistų” regatoje. II-V įskaitinių grupių jachtos turi dalyvauti “Rėmėjų” regatoje. [DP]*

2. RULES

2.1. The regatta will be governed by The Racing Rules of Sailing (RRS 2017-20), Notice of Race and Sailing Instructions.

2.2. No national prescriptions will apply.

2.3. The following rules will also apply:

2.3.1. IMS Rules

2.3.2. ORC Rating Systems

2.3.3. WS Offshore Special Regulations; All races will be Category 4

2.3.4. Equipment Rules of Sailing

2.4. Between sundown and sunrise the RRS Part 2 in applicable parts shall be replaced by the International Regulations for Preventing Collisions at Sea (IRPCAS) or Lithuanian Republic government right-of-way rules and all boats shall show the required navigational lights.[DP]*

2.5. If there is a conflict between languages, the English text shall prevail.

2.6. If there is a conflict between Notice of Race and Sailing Instructions, the Sailing Instructions will prevail.

2.7. Competitors shall attend the opening & closing ceremonies, including the prize giving. [DP]*

2.8. All boats from Group I shall participate at “Journalist Regatta”, boats from Groups II-V shall participate at “Sponsors Regatta”. [DP]*

3. REKLAMA

3.1. Galios WS 20 Reglamentas – Reklamos kodeksas.

3.2. Gali būti reikalaujama rodyti vykdančios organizacijos pateiktą reklamą. [DP]*

3. ADVERTISING

3.1. The WS regulation 20 - Advertising Code shall apply.

3.2. Boats may be required to display advertising chosen and supplied by the Organizing Authority. [DP]*

4. TEISĖ DALYVAUTI IR PARAIŠKOS

4.1. Jachtos vadas turi pateikti įrodymą apie narystę Nacionalinėje organizacijoje arba kitoje, jai pavaldžioje, organizacijoje.

4.2. Regatoje gali dalyvauti jachtos, turinčios galiojantį ORC Club arba ORC International sertifikatą, išduotą iki 2017 m. liepos 25 d.

4.3. Visos dalyvaujančios jachtos turi atitikti WS Specialiųjų jūrinių reglamentų 4-tą kategoriją.

4.4. Paraiškos dalyvauti regatoje turi būti pateiktos internetu adresu www.regatos.lt ne vėliau kaip iki liepos 23 d., kartu sumokant varžybų mokesčius. Paraišką pateikiant vėliau, regatos mokesčiai didinami 50%.

4.5.Kiekviena jachta turi pateikti:

4.5.1. užpildytą paraišką (su įgulos nariais)

4.5.2. Visos dalyvaujančios jachtos turi pateikti Tarptautinį laivo bilietą.

4.5.3. deklaraciją su išvardintomis burėmis, kurios bus naudojamos

4.5.4. užpildytą WS Specialiųjų jūrinių reglamentų saugos priemonių kontrolinį sąrašą, kurį galima parsisiųsti iš www.regatos.lt .

4.5.5. galiojantį jachtos civilinės atsakomybės draudimo polisą

4.6. Įgulos narių skaičius negali būti mažesnis nei 2 asmenys ir didesnis, nei įrašyta „Tarptautiniame burinės jachtos biliete“

4.7. Norint pakeisti įgulos narių sudėtį, jachtos vadas turi pateikti prašymą raštu vyriausiajam matuotojui arba vyriausiajam regatos teisėjui ir gauti raštišką leidimą. [DP]*

4.8. Jei pakeistas įgulos narys nebuvo įrašytas į varžybų paraišką, jis/ji turi susimokėti įgulos nario mokestį.

4. ELIGIBILITY AND ENTRY

4.1. The person in charge onboard shall produce evidence of membership in his/her National Authority or in one of its affiliated organization.

4.2. The Regatta is open to all boats with a valid ORC Club or ORC International certificate. The certificate must be issued before 25th of July, 2017

4.3. All participating boats shall comply with WS Offshore Special Regulations, category 4.

4.4. Eligible boats may enter by completing the registration in www.regatos.lt no later than 23rd July, together with the required fee. After 23rd July, entry fee will increase by 50%.

4.5. Each boat shall present:

4.5.1. a filled entry form (with a crew list)

4.5.2. All participating boats shall present Registration Certificate of Boat.

4.5.3. a declaration with a list of all sails which will be used

4.5.4. a filled WS Offshore Special Regulations form, which can be downloaded from www.regatos.lt (safety equipment list)

4.5.5. valid third-party liability insurance certificate of a boat

4.6. The number of crew members shall not be less than 2 persons, but it cannot be bigger than the number written in the International Boat Certificate.

4.7. To change the composition of a crew, a boat’s helmsman shall submit a written request to the Chief Measurer or Principal Race Officer and get a written permission. [DP]*

4.8. If the changed crew member was not added to the registration form, he/she must pay the crew members fee.

5. GRUPĖS IR ĮSKAITOS

5.1. Dalyvaujančios jachtos bus suskirstytos į šias grupes:

5.1.1.

Grupė

Grupės pavadinimas

Jachtos

ORC GPH nuo

ORC GPH iki

I

RS-280”

RS 280II

1-ORC-RC

Lenktyninės – kruizinės

600

670

III

2-ORC-RC

Lenktyninės – kruizinės

670,1

710

IV

Platu-25”

Platu-25V

2-ORC-C

Kruizinės

650

710

VI

3-ORC

Conrad30,25R,25RT,

ST-25VII

4-ORC

Kruizinės

710,1

810


5.1.2. Suskirstymas į grupes priklausys nuo dalyvaujančių jachtų skaičiaus. Grupėje turi būti ne mažiau kaip 6 jachtos.

5.2. Protestai dėl jachtų įskaitinių grupių gali būti pateikiami per dvi valandas po įskaitinių grupių sąrašų paskelbimo.

5. GROUPS AND CATEGORIES

5.1. Participating boats will be divided into following groups:

5.1.1.

Group

Group name

Boats

ORC GPH from

ORC GPH to

I

RS-280”

RS 280II

1-ORC-RC

Racer - Cruiser

600

670

III

2-ORC-RC

Racer - Cruiser

670,1

710

IV

Platu-25”

Platu-25V

2-ORC-C

Cruiser

650

710

VI

3-ORC

Conrad

30,25R,25RT,

ST-25VII

4-ORC

Cruiser

710,1

810


5.1.2. Dividing into groups depends on the number of entries. The group must contain no less than 6 boats.

5.2. Protests regarding starting lists shall be presented within two hours after starting lists being posted.

6. KVALIFIKACIJA

6.1. Jachtos vadas privalo turėti I-os eilės vairininko kvalifikaciją arba jachtos kapitono kvalifikaciją. Užsienio šalių jachtų vadai privalo turėti kvalifikacinį sertifikatą, atitinkantį jų šalies sertifikavimo taisykles.

6. QUALIFICATION

6.1. Helmsman of Lithuanian boats shall have 1st class helmsman qualification certificate or captain’s qualification certificate. Helmsman of foreign boats shall have qualification according to their national rules.

7. MOKESČIAI

7.1. Turi būti sumokėti šie varžybų mokesčiai:

7.1.1. Jachtos mokestis – 60

7.1.2. Įgulos nario mokestis – 40

7.1.3. Dalyviams, jaunesniems nei 22 ar vyresniems nei 65 metų – 20 už kiekvieną dalyvį

7.2. Varžybų mokesčiai privalo būti sumokėti pavedimu į LBS sąskaitą. Pavedimo eilutėje “Mokėjimo paskirtis” turi būti įrašyta: “50 KMR varžybų mokestis, jachta (pavadinimas), X įgulos narių”.

AB „Swedbank", a/s LT 12 7300 0100 0244 9381, SWIFT code HABALT22

7. FEES

7.1. Required fees in EUR are as follows:

7.1.1. Entry fee per one boat – 60

7.1.2. Entry fee per one crew member – 40

7.1.3. Entry fee for participants younger than 22 yrs. or older than 65 yrs. – 20 / person

7.2. Entry fee shall be paid to the Lithuanian Yachting Union account as onetime payment where the name of event “50 KMR”, name of the participating boat and the number of crewmembers shall be stated.

AB „Swedbank", a/n LT 12 7300 0100 0244 9381, SWIFT code HABALT22

8. MATAVIMAI IR ĮRANGOS PATIKRINIMAS

8.1. Kiekviena jachta turi pateikti galiojantį ORC Club ar ORC International matavimo sertifikatą.

8.2. Visos jachtos ant groto privalo turėti nacionalinių raidžių kodą kaip reikalauja BVT.

8.3. Visos naudojamos burės turi būti pažymėtos matuotojo antspaudu.

8.4. Norint pakeisti burę, jachtos vadas turi gauti raštišką vyriausiojo matuotojo leidimą ir pateikti jį vyriausiajam regatos teisėjui.

8.5. Kol vyksta regata, jachtos matavimai ir įrangos patikrinimas gali būti atliekamas bet kuriuo metu. Patikrinimo procedūros bus aprašytos Lenktynių ir matavimo instrukcijose.

8. MEASUREMENT AND INSPECTION

8.1. Each boat shall have a valid ORC Club or ORC International Measurement Certificate.

8.2. Boats shall use the approved Nationality Code Letters on their sails as required by the RRS.

8.3. All used sails must have a measurer’s stamp.

8.4. To replace a sail, a boat’s helmsman shall ask for a written permission from the Chief Measurer and present it to the Principal Race Officer.

8.5. Boats may be subject to inspection at any time during the event. The procedures for inspections will be specified in the Sailing Instructions or equipment inspection regulation.

9. RENGINIO VIETA

9.1. Regatos vieta bus:

9.1.1. Nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d. – Smiltynės jachtklubas (Smiltynės g. 25, Klaipėda). Jachtklubo uostas yra apie 2 jūrmylės nuo Klaipėdos uosto vartų, vakariniame Kuršių nerijos pusiasalio krante.

Jachtklubo uosto vartų koordinatės:

55° 41.847 N 21° 07.250

http://www.smiltynesjachtklubas.lt/lt/kontaktai/

9.1.2. Nuo 2017 m. rugpjūčio 7 d. – Nidos uostas (Taikos g., Neringa)

9.2. Regatos lenktynių biuras bus Smiltynės jachtklube (nuo 2017 m. rugpjūčio 5 d.) ir Nidos uoste (nuo 2017 m. rugpjūčio 7 d.).

9. VENUE

9.1. The venues of the regatta will be:

9.1.1. From 1st August,2017 - Smiltyne Yacht Club (Smiltynes Str. 25, Klaipeda). Marina is located about 2 nautical miles from Klaipeda port gate on the western shore of Curonian spit peninsula.

Yacht Club marina gate coordinates:

55° 41.847 N 21° 07.250

http://www.smiltynesjachtklubas.lt/en/contacts/

9.1.2. From 7th August, 2017 – Port of Nida (Taikos Str., Neringa).

9.2. The Regatta Race Office will be located in Smiltyne Yacht Club (from 5th August, 2017) and in Port of Nida (from 7th August, 2017).

10. TVARKARAŠTIS

10.1. Tvarkaraštis:

Rugpjūčio 5 d., šeštadienis

10:00-16:00 – registracija, matavimai ir įrangos patikrinimas (Smiltynės jachtklubas).

18:30 – Regatos atidarymo ceremonija (Smiltynės jachtklubas).

Rugpjūčio 6 d., sekmadienis

09:30 – lenktynių komiteto ir jachtų vadų pasitarimas.

11:00 – lenktynės jūroje (Klaipeda)

Rugpjūčio 7 d., pirmadienis

09:00 – lenktynių komiteto ir jachtų vadų pasitarimas.

10:00 – lenktynės jūroje (Klaipeda)

Rugpjūčio 8 d., antradienis

12:00 – lenktynių komiteto ir jachtų vadų pasitarimas.

13:00 – olimpinė, priešvėjinė-pavėjinė, distancija (Nida)

Rugpjūčio 9 d., trečiadienis

09:00 – lenktynių komiteto ir jachtų vadų pasitarimas.

10:00 – lenktynės Kuršių mariose.

Rugpjūčio 10 d., ketvirtadienis

09:00 – lenktynių komiteto ir jachtų vadų pasitarimas.

10:00 – lenktynės Kuršių mariose.

Rugpjūčio 11 d., penktadienis

10:00 – lenktynių komiteto ir Žurnalistų bei Rėmėjų regatos jachtų vadų pasitarimas.

12:00 – Pirmasis Perspėjamasis signalas Žurnalistų ir rėmėjų regatai.

16:30 – Jaunių regata.

Rugpjūčio 12 d., šeštadienis

09:00 – lenktynių komiteto ir jachtų vadų pasitarimas.

10:00 – olimpinė, priešvėjinė-pavėjinė, distancija (Nida)

19:00 – regatos apdovanojimų ir uždarymo ceremonija.


10.2. Paskutinę regatos dieną po 14:00 val. Perspėjamasis signalas nebus duodamas.

10.3. Regatos organizatoriai pasilieka teisę keisti lenktynių tvarkaraštį.

10. SCHEDULE

10.1. Schedule:

5th August, Saturday

10:00-16:00 – registration, measurement and safety inspection. (Smiltyne Yacht Club).

18:30 – regatta opening ceremony (Smiltyne Yacht Club).

6th August, Sunday

09:30 – skippers’ meeting.

11:00 – offshore race (Klaipeda)

7th August, Monday

09:00 – skippers’ meeting.

10:00 – offshore race (Klaipėda)

8th August, Tuesday

12:00 – skippers’ meeting.

13:00 – inshore race, windward-leeward course (Nida)

9th August, Wednesday

09:00 – skippers’ meeting.

10:00 – offshore race (Nida).

10th August, Thursday

09:00 – skippers’ meeting.

10:00 – offshore race (Nida).

11th August, Friday

10:00 – race committee and skippers’ meeting for ‘Journalist Regatta’ and ‘Sponsors Regatta’.

12:00 – First warning signal for ‘Journalist Regatta’ and ‘Sponsors Regatta’.

16:30 – Junior Regatta.

12th August, Saturday

09:00 – skippers’ meeting.

10:00 – inshore race, windward-leeward course (Nida).

19:00 – Prize giving and closing ceremony.


10.2. On the last day of the racing, no warning signal will be made after 14:00 h.

10.3. The Organizing Authority has the right to make changes in the schedule.

11. LENKTYNIŲ INSTRUKCIJA

11.1.Lenktynių instrukcija bus skelbiama 2017 m. rugpjūčio 5 d. registracijos metu ir regatos internetinėje svetainėje www.regatos.lt .

11. SAILING INSTRUCTIONS

11.1. Sailing Instructions will be available beginning 5th of August 2017 at registration and on the event website www.regatos.lt .

12. DISTANCIJOS

12.1. Distancijos bus skelbiamos LI.

12.2. Lenktynės vyks šiose distancijose:

12.2.1. Distancija A – I-IV grupės jachtos

12.2.2. Distancija B – V-VII grupės jachtos

12. COURSES

12.1. Courses will be defined in the SI

12.2. The courses will be:

12.2.1. Course A – boats from group I-IV

12.2.2. Course B – boats from group V-VII

13. BAUDŲ SISTEMA

13.1. Visoms grupėms BVT 44.1 taisyklė pakeista taip, kad Dviejų Apsisukimų Bauda yra pakeista į Vieno Apsisukimo Baudą.

13. PENALTY SYSTEM

13.1. For all groups RRS 44.1 is changed so that the Two-Turns Penalty is replaced by the One-Turn Penalty.

14. TAŠKŲ SKAIČIAVIMAS

14.1. Bus taikoma BVT A Priedo Linijinė taškų skaičiavimo Sistema.

14.2. Visose grupėse bus taikoma Offshore Time-on-Distance (ToD) skaičiavimo Sistema, išskyrus lenktynes priešvėjinėje - pavėjinėje distancijoje, kur bus taikoma Inshore Time-on-Distance (ToD) laiko perskaičiavimo Sistema.

14.3. Skaičiuojant rezultatus tarp jachtų lenktyniaujančių RS-280 ir Platu-25 grupėse, visose lenktynėse bus taikoma tik BVT A Priedo Linijinė taškų skaičiavimo Sistema.

14.4 Taškai klubams skaičiuojami pagal 5 geriausių klubo jachtų iškovotus komandinių taškų sumą. Komandiniai taškai jachtoms grupėse skaičiuojami pagal formulę: Tv=N+1-V,

kur Tv- jachtos iškovoti taškai grupėje,

N – dalyvių skaičius grupėje,

V – užimta vieta grupėje.


14.5. Turi būti įvykdytos vienos lenktynės, kad regatta būtų laikoma įvykusia.

14.6. Jeigu bus įvykdytos mažiau negu 6 lenktynės, jachtos taškai, surinkti visose regatos lenktynėse, bus galutiniai.

14.7. Jeigu bus įvykdytos 6 lenktynės, jachtos taškai, surinkti visose regatos lenktynėse bus galutiniai, neįskaitant vieno blogiausio plaukimo.

14. SCORING

14.1. The Low Point Scoring System of RRS Appendix A will apply.

14.2. In all groups, Offshore Time-on-Distance (ToD) Scoring System will be used for all races except for the Windward – Leeward course races, where Inshore Time-on-Distance (ToD) Scoring System will apply.

14.3. When calculating results between boats in RS-280 and Platu-25 groups, only the Low Point Scoring System of RRS Appendix A will apply.

14.4. Club scoring will be made according to the sum of 5 best club points, earned by boats from the particular club. Club points for each boat will be calculated according to the following formula:

Tn=N+1-V

Tn – boat club points in the group

N – number of participants in the group

V – place in the group


14.5. One race is required to be completed to constitute a regatta.

14.6. When fewer than 6 races have been completed, a boat’s series score will be the total of her race scores.

14.7. When 6 races have been completed, a boat’s series score will be the total of her race scores excluding her worst score.

15. PRIZAI

15.1. Bus įteikiami tokie regatos prizai:

15.1.1. Jachtos etapo nugalėtojos apdovanojamos diplomais ir prizais.

15.1.2. Regatos nugalėtojai kiekvienoje grupėje bus apdovanojami regatos prizais, o kiekvienas įgulos narys diplomu.

15.1.3. Jachtos, užėmusios II-ąją ir III-ąją vietas – atitinkamais diplomais.

15.1.4. Absoliučiai greičiausia jachta ir greičiausia jachta pagal perskaičiuota laiką distancijoje A bus apdovanojamos pereinamosiomis regatos taurėmis.

15.1.5. Greičiausia jachta pagal perskaičiuotą laiką distancijoje B bus apdovanojama mažąja regatos taure.

15.1.6. Kiekvienos įskaitinės grupės jachtos, išskyrus RS-280, užėmusios prizines vietas apdovanojamos Lietuvos Respublikos čempionato medaliais ir diplomais, jeigu grupėje dalyvauja ne mažiau kaip šešios jachtos.

15.1.7. Geriausias klubas apdovanojamas komodoro A. M. Brazausko pereinamąja taure

15. PRIZES

15.1. The following prizes will be given:

15.1.1. Prizes will be awarded in each group to the best boat in each daily race

15.1.2. Winners of the regatta in each group will be awarded by prizes of the regatta and each crew member will get a diploma.

15.1.3. Winners of 2nd and 3rd places will get a diploma

15.1.4. Fastest boat and fastest boat after time correction in Course A will be awarded by the Regatta trophy.

15.1.5. Fastest boat after time correction in Course B will be awarded by the Regatta trophy.

15.1.6. The top 3 boats in each group, except RS-280, will be awarded by Lithuanian Cruising Yacht Sailing Championship medals and diplomas, only if at least six boats are competing in the group.

15.1.7. Best Club will be awarded with h.e. commodore A. M. Brazauskas Trophy

16. JACHTŲ STOVĖJIMAS

16.1. Jachtos, dalyvaujančios regatoje, gales stovėti nemokamai nuo 2017.08.01 iki 2017.08.19 Smiltynės jachtklube arba Klaipėdos Pilies jachtų uoste (Pilies g. 4, LT-91240, Klaipėda) bei Nidos uoste regatos metu.

16. BERTHING

16.1. All participating boats will be berthed free of charge in Smiltyne Yacht Club or ‘Castle Harbour’ (Pilies Str. 4, LT-91240, Klaipeda) from 1st August until 19th August, 2017 and in Port of Nida during the regatta.

17. RADIJO RYŠYS

17.1. Išskyrus ypatingus atvejus, jachta negali nei priimti nei perduoti radijo ryšio signalų, neprieinamų visoms jachtoms. Šis apribojimas taikomas ir mobiliesiems telefonams. [DP]*

17. RADIO COMMUNICATION

17.1. Except in an emergency, a boat shall neither make radio transmissions while racing nor receive radio communications not available for all boats. This restriction also applies to mobile phones. [DP]*

18. DRAUDIMAS

18.1. Kiekviena dalyvaujanti jachta turi būti apdrausta civilinės atsakomybės draudimu. . Minimali draudimo suma negali būti mažesnė nei 3000000 € vienam draudžiamajam įvykiui. Draudimo poliso kopija turi būti palikta regatos biure.

18. INSURANCE

18.1. Each participating boat shall be insured with valid third-party liability insurance with a minimum cover of 3000000 € per incident. Copy of the Insurance Policy must be left at the Race Office.

19. ATSAKOMYBĖ

19.1. Buriuotojai regatoje dalyvauja pilnai savo rizika. Žiūrėti 4 taisyklę “Sprendimas dalyvauti lenktynėse”.

19.2. Regatos vykdančioji organizacija neprisiima jokios atsakomybės už materialinę žalą, asmens sužalojimą ar mirtį, susijusią su regata, prieš ją, jos metu ar po jos.

19. LIABILITY

19.1. Competitors participate in the regatta entirely at their own risk. See rule 4, Decision to Race.

19.2. The Organizing Authority will not accept any liability for material damage or personal injury or death sustained in conjunction with or prior to, during, or after the regatta.

20. ŽINIASKLAIDOS TEISĖS

20.1. Dalyvaudami regatoje, buriuotojai supranta ir sutinka, kad vykdanti organizacija ir jos rėmėjai savo nuožiūra, neatlygintinai regatos metu fiksuotų ir be dalyvio sutikimo publikuotų bet kokius regatos renginių epizodus ir, kad šioje medžiagoje gali būti užfiksuotas bet kuris regatos dalyvis.

20.2. Vykdančioji organizacija gali reikalauti regatos dalyvių jachtose naudoti pateiktas kameras, garso įrangą ar vietos nustatymo įrangą.

20. MEDIA RIGHTS

20.1. By participating in the event, competitors automatically grant to the Organizing Authority and their sponsors, the right in perpetuity to make, use and show, from time to time at their discretion, any motion pictures, and live, taped or filmed television and other reproductions of them, taken during the period of the event without compensation.

20.2. Boats may be required to carry cameras, sound equipment or positioning equipment as specified by the Organizing Authority.

21. KITA INFORMACIJA

21.1. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis:

Vykdančioji organizacija – Lietuvos Buriuotojų Sąjunga:

El. paštas: ltulbs@gmail.com

Tinklalapis: www.lbs.lt

Telefonas: +370 699 52401

Apgyvendinimas:

Smiltynės jachtklubo viešbutis

Tinklalapis: http://www.smiltynesjachtklubas.lt/en

Nidos turizmo centras:

Tinklalapis: http://visitneringa.com/where-to-stay

Uosto paslaugos:

Pilies uostas” (Pilies g. 4, LT-91240, Klaipėda)

Tinklalapis: http://www.yacht.lt/yacht-en.html

Telefonas: +370 650 20450


* Žymėjimas „[DP]“ VN taisyklėje reiškia, kad bauda už šios taisyklės pažeidimą, Protestų komiteto sprendimu, gali būti mažesnė už diskvalifikaciją.

21. FURTHER INFORMATION

21.1. For further information please contact:

Organizing Authority – Lithuanian Sailing Union:

e-mail: ltulbs@gmail.com

web: www.lbs.lt

Phone: +370 699 52401

Accommodation:

Smiltyne Yacht Club Hotel

web: http://www.smiltynesjachtklubas.lt/en

Nida Tourism center

web: http://visitneringa.com/where-to-stay

Port service:

Castle Harbour’ (Pilies Str. 4, LT-91240, Klaipeda)

Web: http://www.yacht.lt/yacht-en.html

Phone: +370 650 20450


* The notation ‘[DP]’ in a rule in the NoR means that the penalty for a breach of that rule may, at the discretion of the protest committee, be less than disqualification.


Deklaracija
PDF Originali byla