facebook_pixel

„Paršelio regata“ Nr. 20

10.11 - 10.13, Nida


Organizatoriai: NBA

Rėmėjai

Sponsor
Sponsor

Registracija

Grupė

<% group.title %>

Jachta

Jachta

Draudimas

Sveikatos patikros forma

Balas

Įgula

Kap. <% crewmember.firstname + ' ' + crewmember.lastname %>
X
Pridėti įgulos narį

Privaloma užpildyti dalyvio paraišką


Iš dalies užpildyta dalyvio paraiška

Atsispausdinkite iš dalies užpildytą dalyvio formą, ja iki galo užpildykite, pasirašykite ir nuskenuotą failą prisekite.

Registracija sėkmingai užbaigta


Dalyvio paraiška

Norėdami koreguoti registracijos duomenis sekite šia nuoroda:


Stebėjimo id: <% registration.tracking_id %>
appstore google_play

Nepavyko užbaigti registracijos

preloader

Dalyviai

3
|
|
|
LKRT-H
|
OPEN
|
ORC

LKRT-H 1

LTU-cud 44
Nereide
Kapitonas: Gvidas Misiunas
gph: 665.85  

OPEN 1

LTU-2331
Ellida
Kapitonas: Artūras Šimanskij

ORC 1

LTU-2003
Tojana
Kapitonas: Antanas Gerasimavičius

Nereide LTU-cud 44 Gvidas Misiunas

  • gph: 665.85  

Ellida LTU-2331 Artūras Šimanskij

Tojana LTU-2003 Antanas Gerasimavičius

Dokumentai

Rgs 14 12:02

1. ORGANIZATORIAI

„Paršelio“ regatą nr. 20 organizuoja Nacionalinė Buriavimo Akademija, všį "Vėjo trejetas"

2. TAISYKLĖS

2.1.   Regata bus vykdoma pagal taisykles kaip apibrėžta Buriavimo Varžybų Taisyklėse 2017-2020 (World Sailing Racing Rules of Sailing 2017-2020). 

2.2.   Bus taikomi:

2.3.   World Sailing Jūrinių specialiųjų reglamentų 

2.4.    World Sailing Buriavimo įrangos taisyklės 2017-2020 (Equipment Rules of Sailing 2017-2020)

2.5.    Šios regatos nuostatai ir varžybų instrukcijos;

2.6.    Jeigu yra prieštaravimų tarp Lenktynių instrukcijos ir šių varžybų nuostatų, Lenktynių instrukcija turi viršenybę.

3. REKLAMA

3.1.   Galios TBF 20 reglamentas.

3.2.   Gali būti reikalaujama, kad jachtos rodytų vykdančios organizacijos pateiktą reklamą.

4. TEISĖ DALYVAUTI

4.1.   Regata atvira visoms jachtoms, turinčioms galiojantį ORC Club, ORC International ar LKRT-H sertifikatą bei jachtoms, neturinčioms minėtų matavimų sertifikatų, bet atitinkančioms IV arba didesnę plaukiojimo kategoriją 

4.2.   Kiekviena varžybose dalyvaujanti jachta privalo turėti gerai įskaitomus registracijos numerius ant   burių.

4.3.   Lenktynių komitetas turi teisę neleisti tęsti varžybų tinkamai nepasiruošusiems dalyviams.Ar taikyti apribojimus savo nuožiūra be pagrindo pateikti protestą ar apeliaciją.

5. GRUPĖS

5.1.   Jachtos bus skirstomos į grupes pagal ORC GPH rodiklį arba LKRT-H sertifikatą turinčias jachtas bei jachtas, neturinčias minėtų apmatavimų:

ORC I                     GPH<=655

ORC II                    655.1<=GPH

LKRT-H                  Visi

OPEN                     Visi

ALBIN VEGA          Visi

FOLKBOAT            Visi

x-35                        Visi

vienutininkas          visi

Grupės turės atskirus rezultatus.

6. PARAIŠKOS IR MOKESČIAI

6.1.   Turinčios teisę dalyvauti jachtos turi užpildyti paraišką nurodytu internetiniu adresu: www.regatos.lt/parselis iki spalio mėnesio 13 dienos. Pateikiant paraišką  vėliau, mokesčiai didinami 25%.

6.2.   Negrąžinamas jachtos ir dalyvio mokestis privalo būti sumokamas grynais registracijos metu:

Grupė:                                                              Mokestis

ORC                                                                  35€

LKRT-H                                                             35€

OPEN                                                                30€

ALBIN VEGA                                                     30€

FOLKBOAT                                                       30€

X-35                                                                    35 

vienutininkas                                                      20 

Žmogaus mokestis:
Dalyvis                                                                                          20   €

Dalyvis senjoras, moksleivis arba studentas                         10€
(Reikalingas pažymėjimas)

Dalyvis iki 14 metų                                                                Nemokamai

7. TVARKARAŠTIS

7.01 Spalio mėn. 11 d. POR prologas- "Etno" arbatos etapas 

7.1.   Registracija:

Spalio mėn. 12 d.

Nidos jachtklube  informacinis telefonas : +37067081870

POR org komitetas telefonas +37060217070

Nuo 8.30 val. iki 10.00 val.

Spalio mėn. 12 d.

7.2.   Regatos atidarymo ceremonija vyks spalio mėn. 12 d. 10.15 val. prie Nidos uosto kapitonato.

7.3.   Kapitonų pasitarimas vyks spalio mėn. 12 d. nuo 10.30 val. prie Nidos uosto kapitonato.

7.4    "Por epilogas" startas pasitarus su įgulą sprendimas kapitono

7.4.   Lenktynių datos:

Data                  Lenktynių skaičius               Grupė


Spalio 11 d  12,00 startas atviras 24 val   POR prologas- "Etno" arbatos etapas  ORC, LKRT-H, OPEN, ALBIN VEGA, X-35, FOLKBOAT 

Spalio 12 d.           POR  lenktynės                        ORC, LKRT-H, OPEN, ALBIN VEGA, X-35, FOLKBOAT Vienutinnkas

Spalio 13 d  "Por epilogas"  ORC, LKRT-H, OPEN, ALBIN VEGA, X-35, FOLKBOAT

                            

7.5.   Planuojamas POR starto  laikas lenktynėms yra Spalio 12 d. 12.00 val.

7.6  POR prologas Spalio 11 d  12,00 startas atviras 24 val   - 

7.7  "POR epilogas" Spalio 13 d po minėto pasitarimo

8. LENKTYNIŲ INSTRUKCIJA

8.1.       Lenktynių instrukciją bus galima gauti užsiregistravus lenktynių komiteto biure

8.2.       Lenktynių instrukcija bus paskelbiama laiku arba  ne vėliau kaip likus 12 valandų iki registracijos pradžios regatos svetainėje regatos.lt, oficialioje regatos skelbimų lentoje, kuri bus uosto kapitono administracinio pastato skelbimų lentoje.

9. RENGINIO VIETA

9.1.   Regata vykdoma Kuršių mariose spalio mėn. 11-13 d. ties Neringa

9.2.   Lenktynių komiteto biuras bus uosto kapitono administraciniame pastate

9.3.   Organizatoriai prisiima jachtos švartavimosi uoste išlaidas nuo spalio 12 d. iki 13 d., švartuojamasi atsižvelgiant į Nidos uosto budinčio nurodymus, savivaliavimas grės diskvalifikacija arba kitomis nuobaudomis.

10. DISTANCIJOS

10.1.   Regatos distancija bus nurodyta lenktynių instrukcijoje.

11. STARTAS

11.1.  POR Starto procedūra vyks atviro starto principu. Detali starto procedūra vyks pagal instrukcijoje nurodytą tvarką.

11,2  Por Prologo- "Etno arbatos etapo garbingo starto principu praplaukus ir deramai registravus

11.3 POR epilogo sutartu laiku ir vieta

12. BAUDŲ SISTEMA

12.1.    Visoms regatoje dalyvaujančioms jachtoms 44.1 taisyklė yra pakeista taip, kad “Dviejų apsisukimų Bauda” pakeista į “Vieno apsisukimo Baudą”.

12,2 POR epilogo baudą skiria jachtos dalyvės kapitonas

13. TAŠKŲ SKAIČIAVIMAS

13.1.   Taškų skaičiavimo sistemos yra šios:

13.1.1.Jachtos užimta vieta nustatoma pagal distancijos ilgį ir joje sugaištą laiką, perskaičiuojant pagal ORC  tot

13.1.2.Jachtos užimta vieta nustatoma pagal distancijos ilgį ir joje sugaištą laiką, perskaičiuojant pagal LKRT-H formulę

13.1.3.Jachtos užimta vieta nustatoma pagal LYS/Rescore balų koeficientą OPEN grupėje.

13.1.4.Jachtos užimta vieta nustatomas pagal faktinį finišo laiką, netaikant jokių perskaičiavimų ALBIN VEGA, FOLKBOAT, X-35 grupėse.

13.2.   Apskaičiavus jachtų užimtą vietą, toliau galioja Linijinė taškų skaičiavimo sistema

13.3.   Reikalingas 1 lenktynės , kad varžybos būtų laikomos įvykusiomis

14. VIEŠINIMO TEISĖS

Regatos dalyvis, dalyvaujantis Regatoje, supranta ir sutinka, kad regatos ir jos renginių metu būtų filmuojama ir fotografuojama bei kitais būdais fiksuojami Regatos ir jos renginių epizodai, ir, kad šioje medžiagoje gali būti užfiksuotas Regatos dalyvis ir, kad šią medžiagą su jo atvaizdu Regatos organizatorius savo nuožiūra bei neatlygintinai jam gali, įskaitant, bet neapsiribojant, viešai rodyti, skelbti ir demonstruoti televizijoje, radijuje, spaudoje, internete neribojant termino ir teritorijos be papildomo Regatos dalyvio sutikimo. Regatos dalyvis sutinka, kad Regatos organizatoriai skelbdami (naudodami) visą šiame punkte nurodytą medžiagą gali nurodyti ir jo vardą, pavardę. Visa Regatos ir jos renginių metu organizatorių ar organizatorių atstovų užfiksuota medžiaga (vaizdo, audio, fotografijos ir kt.) nuosavybės teisė priklauso Regatos organizatoriui. Regatos dalyvis patvirtina, kad nei jis, nei kiti asmenys jo vardu, neturi ir ateityje neturės Regatos organizatoriui jokių pretenzijų ir/ar reikalavimų dėl šiame punkte išdėstytų nuostatų.

15. IŠKĖLIMO IŠ VANDENS APRIBOJIMAI

Kylinės jachtos negali būti iškeltos regatos metu, išskyrus Lenktynių komiteto išankstinio raštiško leidimo laiką.

16. RADIJO RYŠYS

Lenktynių metu, išskyrus ypatingą atvejį, jachta negali nei priimti, nei perduoti radijo ryšio signalų, neprieinamų visoms jachtoms. Šis apribojimas taikomas ir mobiliesiems telefonams.

17. PRIZAI

17.1.   Pirmųjų vietų nugalėtojai ORC bendroje ir LKRT-H įskaitose laimi keptus paršelius arba paršelio galvą bei pereinamasias taures. OPEN grupė apdovanojama regatos prizais. FOLKBOAT grupė folkbotų čempionato medaliais ir pirmos vietos prizu. ALBIN VEGA grupė apdovanojama specialiu prizu. Vienutininkas specialiu prizu .Jachtos dalyvės apdovanojamos regatos diplomais. Galimi papildomi rėmėjų prizai.

18. ATSAKOMYBĖ

Buriuotojai dalyvauja regatoje pilnai savo rizika. Žiūrėti BVT 4 taisyklę „Sprendimas dalyvauti lenktynėse“. Vykdanti organizacija neprisiima atsakomybės už materialinę žalą, asmens sužalojimą ar mirtį, susijusius su regata, prieš ją, jos metu ar po jos15

19. SPECIALIOJI NUOSTATA

Siekiant populiarinti buriavimo sportą ir buriavimą kaip gyvenimo būdą, organizatoriai pasilieka teisę, į kiekvieną regatoje dalyvaujančią įgulą įjungti regatos organizatorių pasiūlytą narį (rėmėjas, spaudos atstovas ar šiaip labai norintis buriuoti). Jachta nevykdanti šios nuostatos gauna 15 minučių baudą.

PDF
Rgs 14 12:06

1. ORGANIZATORIAI

„Paršelio“ regatą nr. 20 organizuoja Nacionalinė Buriavimo Akademija, všį "Vėjo trejetas"

2. TAISYKLĖS

2.1.   Regata bus vykdoma pagal taisykles kaip apibrėžta Buriavimo Varžybų Taisyklėse 2017-2020 (World Sailing Racing Rules of Sailing 2017-2020). 

2.2.   Bus taikomi:

2.3.   World Sailing Jūrinių specialiųjų reglamentų 

2.4.    World Sailing Buriavimo įrangos taisyklės 2017-2020 (Equipment Rules of Sailing 2017-2020)

2.5.    Šios regatos nuostatai ir varžybų instrukcijos;

2.6.    Jeigu yra prieštaravimų tarp Lenktynių instrukcijos ir šių varžybų nuostatų, Lenktynių instrukcija turi viršenybę.

3. REKLAMA

3.1.   Galios TBF 20 reglamentas.

3.2.   Gali būti reikalaujama, kad jachtos rodytų vykdančios organizacijos pateiktą reklamą.

4. TEISĖ DALYVAUTI

4.1.   Regata atvira visoms jachtoms, turinčioms galiojantį ORC Club, ORC International ar LKRT-H sertifikatą bei jachtoms, neturinčioms minėtų matavimų sertifikatų, bet atitinkančioms IV arba didesnę plaukiojimo kategoriją 

4.2.   Kiekviena varžybose dalyvaujanti jachta privalo turėti gerai įskaitomus registracijos numerius ant   burių.

4.3.   Lenktynių komitetas turi teisę neleisti tęsti varžybų tinkamai nepasiruošusiems dalyviams.Ar taikyti apribojimus savo nuožiūra be pagrindo pateikti protestą ar apeliaciją.

5. GRUPĖS

5.1.   Jachtos bus skirstomos į grupes pagal ORC GPH rodiklį arba LKRT-H sertifikatą turinčias jachtas bei jachtas, neturinčias minėtų apmatavimų:

ORC I                     GPH<=655

ORC II                    655.1<=GPH

LKRT-H                  Visi

OPEN                     Visi

ALBIN VEGA          Visi

FOLKBOAT            Visi

x-35                        Visi

vienutininkas          visi

Grupės turės atskirus rezultatus.

6. PARAIŠKOS IR MOKESČIAI

6.1.   Turinčios teisę dalyvauti jachtos turi užpildyti paraišką nurodytu internetiniu adresu: www.regatos.lt/parselis iki spalio mėnesio 13 dienos. Pateikiant paraišką  vėliau, mokesčiai didinami 25%.

6.2.   Negrąžinamas jachtos ir dalyvio mokestis privalo būti sumokamas grynais registracijos metu:

Grupė:                                                              Mokestis

ORC                                                                  35€

LKRT-H                                                             35€

OPEN                                                                30€

ALBIN VEGA                                                     30€

FOLKBOAT                                                       30€

X-35                                                                    35 

vienutininkas                                                      20 

Žmogaus mokestis:
Dalyvis                                                                                          20   €

Dalyvis senjoras, moksleivis arba studentas                         10€
(Reikalingas pažymėjimas)

Dalyvis iki 14 metų                                                                Nemokamai

7. TVARKARAŠTIS

7.01 Spalio mėn. 11 d. POR prologas- "Etno" arbatos etapas 

7.1.   Registracija:

Spalio mėn. 12 d.

Nidos jachtklube  informacinis telefonas : +37067081870

POR org komitetas telefonas +37060217070

Nuo 8.30 val. iki 10.00 val.

Spalio mėn. 12 d.

7.2.   Regatos atidarymo ceremonija vyks spalio mėn. 12 d. 10.15 val. prie Nidos uosto kapitonato.

7.3.   Kapitonų pasitarimas vyks spalio mėn. 12 d. nuo 10.30 val. prie Nidos uosto kapitonato.

7.4    "Por epilogas" startas pasitarus su įgulą sprendimas kapitono

7.4.   Lenktynių datos:

Data                  Lenktynių skaičius               Grupė


Spalio 11 d  12,00 startas atviras 24 val   POR prologas- "Etno" arbatos etapas  ORC, LKRT-H, OPEN, ALBIN VEGA, X-35, FOLKBOAT 

Spalio 12 d.           POR  lenktynės                        ORC, LKRT-H, OPEN, ALBIN VEGA, X-35, FOLKBOAT Vienutinnkas

Spalio 13 d  "Por epilogas"  ORC, LKRT-H, OPEN, ALBIN VEGA, X-35, FOLKBOAT

                            

7.5.   Planuojamas POR starto  laikas lenktynėms yra Spalio 12 d. 12.00 val.

7.6  POR prologas Spalio 11 d  12,00 startas atviras 24 val   - 

7.7  "POR epilogas" Spalio 13 d po minėto pasitarimo

8. LENKTYNIŲ INSTRUKCIJA

8.1.       Lenktynių instrukciją bus galima gauti užsiregistravus lenktynių komiteto biure

8.2.       Lenktynių instrukcija bus paskelbiama laiku arba  ne vėliau kaip likus 12 valandų iki registracijos pradžios regatos svetainėje regatos.lt, oficialioje regatos skelbimų lentoje, kuri bus uosto kapitono administracinio pastato skelbimų lentoje.

9. RENGINIO VIETA

9.1.   Regata vykdoma Kuršių mariose spalio mėn. 11-13 d. ties Neringa

9.2.   Lenktynių komiteto biuras bus uosto kapitono administraciniame pastate

9.3.   Organizatoriai prisiima jachtos švartavimosi uoste išlaidas nuo spalio 12 d. iki 13 d., švartuojamasi atsižvelgiant į Nidos uosto budinčio nurodymus, savivaliavimas grės diskvalifikacija arba kitomis nuobaudomis.

10. DISTANCIJOS

10.1.   Regatos distancija bus nurodyta lenktynių instrukcijoje.

11. STARTAS

11.1.  POR Starto procedūra vyks atviro starto principu. Detali starto procedūra vyks pagal instrukcijoje nurodytą tvarką.

11,2  Por Prologo- "Etno arbatos etapo garbingo starto principu praplaukus ir deramai registravus

11.3 POR epilogo sutartu laiku ir vieta

12. BAUDŲ SISTEMA

12.1.    Visoms regatoje dalyvaujančioms jachtoms 44.1 taisyklė yra pakeista taip, kad “Dviejų apsisukimų Bauda” pakeista į “Vieno apsisukimo Baudą”.

12,2 POR epilogo baudą skiria jachtos dalyvės kapitonas

13. TAŠKŲ SKAIČIAVIMAS

13.1.   Taškų skaičiavimo sistemos yra šios:

13.1.1.Jachtos užimta vieta nustatoma pagal distancijos ilgį ir joje sugaištą laiką, perskaičiuojant pagal ORC  tot

13.1.2.Jachtos užimta vieta nustatoma pagal distancijos ilgį ir joje sugaištą laiką, perskaičiuojant pagal LKRT-H formulę

13.1.3.Jachtos užimta vieta nustatoma pagal LYS/Rescore balų koeficientą OPEN grupėje.

13.1.4.Jachtos užimta vieta nustatomas pagal faktinį finišo laiką, netaikant jokių perskaičiavimų ALBIN VEGA, FOLKBOAT, X-35 grupėse.

13.2.   Apskaičiavus jachtų užimtą vietą, toliau galioja Linijinė taškų skaičiavimo sistema

13.3.   Reikalingas 1 lenktynės , kad varžybos būtų laikomos įvykusiomis

14. VIEŠINIMO TEISĖS

Regatos dalyvis, dalyvaujantis Regatoje, supranta ir sutinka, kad regatos ir jos renginių metu būtų filmuojama ir fotografuojama bei kitais būdais fiksuojami Regatos ir jos renginių epizodai, ir, kad šioje medžiagoje gali būti užfiksuotas Regatos dalyvis ir, kad šią medžiagą su jo atvaizdu Regatos organizatorius savo nuožiūra bei neatlygintinai jam gali, įskaitant, bet neapsiribojant, viešai rodyti, skelbti ir demonstruoti televizijoje, radijuje, spaudoje, internete neribojant termino ir teritorijos be papildomo Regatos dalyvio sutikimo. Regatos dalyvis sutinka, kad Regatos organizatoriai skelbdami (naudodami) visą šiame punkte nurodytą medžiagą gali nurodyti ir jo vardą, pavardę. Visa Regatos ir jos renginių metu organizatorių ar organizatorių atstovų užfiksuota medžiaga (vaizdo, audio, fotografijos ir kt.) nuosavybės teisė priklauso Regatos organizatoriui. Regatos dalyvis patvirtina, kad nei jis, nei kiti asmenys jo vardu, neturi ir ateityje neturės Regatos organizatoriui jokių pretenzijų ir/ar reikalavimų dėl šiame punkte išdėstytų nuostatų.

15. IŠKĖLIMO IŠ VANDENS APRIBOJIMAI

Kylinės jachtos negali būti iškeltos regatos metu, išskyrus Lenktynių komiteto išankstinio raštiško leidimo laiką.

16. RADIJO RYŠYS

Lenktynių metu, išskyrus ypatingą atvejį, jachta negali nei priimti, nei perduoti radijo ryšio signalų, neprieinamų visoms jachtoms. Šis apribojimas taikomas ir mobiliesiems telefonams.

17. PRIZAI

17.1.   Pirmųjų vietų nugalėtojai ORC bendroje ir LKRT-H įskaitose laimi keptus paršelius arba paršelio galvą bei pereinamasias taures. OPEN grupė apdovanojama regatos prizais. FOLKBOAT grupė folkbotų čempionato medaliais ir pirmos vietos prizu. ALBIN VEGA grupė apdovanojama specialiu prizu. Vienutininkas specialiu prizu .Jachtos dalyvės apdovanojamos regatos diplomais. Nugalėtojai apdovanojami specialiu regatos rėmėjo www.nautica.lt Prizais

17,1 POR prologas  "etno " arbatos etapas nugalėtojams ir prizininkas specialus "Etno" Arbatos prizas

17,2 POR epilogas  prizas gera nuotaika ir laimingas grįžimas namo.

17,3 Galimi papildomi rėmėjų prizai.

18. ATSAKOMYBĖ

Buriuotojai dalyvauja regatoje pilnai savo rizika. Žiūrėti BVT 4 taisyklę „Sprendimas dalyvauti lenktynėse“. Vykdanti organizacija neprisiima atsakomybės už materialinę žalą, asmens sužalojimą ar mirtį, susijusius su regata, prieš ją, jos metu ar po jos

19. SPECIALIOJI NUOSTATA

Siekiant populiarinti buriavimo sportą ir buriavimą kaip gyvenimo būdą, organizatoriai pasilieka teisę, į kiekvieną regatoje dalyvaujančią įgulą įjungti regatos organizatorių pasiūlytą narį (rėmėjas, spaudos atstovas ar šiaip labai norintis buriuoti). Jachta nevykdanti šios nuostatos gauna 15 minučių baudą.

PDF