facebook_pixel

Klaipėdos "Pilies uosto" regata

06.29 - 07.01, Klaipėda


Organizatoriai: VOBSK "Žalgiris", UAB KPU

Rėmėjai

Aprašymas

Po apšilimų sportinėse windward leeward lenktynėse metas ir jūrinei navigacijai ilgesnėje distancijoje Klaipėda-Liepoja-Klaipėda. Kviečiame jau į 8-ąją Pilies uosto regatą, kuri rengiama nuo 2010 m., kai po rekonstrukcijos buvo pradėtas naudoti Pilies uostas.

Tvarkaraštis

Iki birželio 30 d. 0800 – atvira registracija internetu.

Birželio 30 d.

 • 0800-0900 Regatos dalyvių paraiškų pateikimas, dokumentų patikrinimas
 • 0920 Teisėjų kolegijos ir jachtų vadų pasitarimas.
 • 1025 Planuojamas Perspėjimo signalo laikas lenktynėms Nr.1

Liepos 1 d.

 • 0700 Teisėjų kolegijos ir jachtų vadų pasitarimas.
 • 0825 Planuojamas Perspėjimo signalo laikas lenktynėms Nr.2
 • 1900 Planuojamas Regatos uždarymas ir dalyvių apdovanojimas.

Registracija

Grupė

<% group.title %>

Jachta

Jachta

Draudimas

Balas

Įgula

Kap. <% crewmember.firstname + ' ' + crewmember.lastname %>
X
Pridėti įgulos narį

Registracija sėkmingai užbaigta


Dalyvio paraiška

Norėdami koreguoti registracijos duomenis sekite šia nuoroda:


Stebėjimo id: <% registration.tracking_id %>
appstore google_play

Nepavyko užbaigti registracijos

preloader

Dalyviai

3
|
|
|
LKRT-H
|
ORC

LKRT-H 2

LTU-1583 (ltu-1583)
Xxs
Kapitonas: Darius Lučka
LTU-LTU1550
Šatrija
Kapitonas: Gintaras Mašidlauskas

ORC 1

LTU-2003
Tojana
Kapitonas: Saulius Veselauskas

Xxs LTU-1583 Darius Lučka

Tojana LTU-2003 Saulius Veselauskas

Šatrija LTU-LTU1550 Gintaras Mašidlauskas

Dokumentai

Bir 19 15:36

2018 06 30- 07 01

KLAIPĖDA – LIEPOJA - KLAIPĖDA

1. ORGANIZATORIAI

1.1. Klaipėdos „Pilies uosto“ regatą organizuoja Klaipėdos VOBK “Žalgiris” kartu su UAB „Klaipėdos Pilies uostas“

2. TAISYKLĖS IR DOKUMENTAI

2.1. Regata vykdoma pagal World Sailing (WS) Buriavimo varžybų taisykles (BVT 2017-2020).

2.2. Nebus taikomi jokie Nacionaliniai nurodymai.

2.3. Taip pat bus taikomos šios taisyklės:

2.3.1. IMS taisyklės

2.3.2. ORC vertinimo taisyklės.

2.3.3. WS Specialieji jūriniai reglamentai, pagal 4-tą kategoriją.

2.3.4. LKRT-H reglamentas 2017.

2.3.5.  Tarptautinės buriavimo federacijos World Sailing „Buriavimo įrangos taisyklės 2017-2020“ (Equipment Rules of Sailing).

2.3.6. Šios regatos nuostatai ir Lenktynių instrukcija.

2.4. Nuo 22:00 iki 05:00 val. BVT 2 dalies taisyklės yra keičiamos į Tarptautines taisykles laivų susidūrimams jūroje išvengti (TTLSJI), arba į Lietuvos Respublikos ir Latvijos Respublikos vyriausyb priimtas ir patvirtintas laivybos taisykles. Visos jachtos privalo buriuoti su įjungtomis navigacinėmis šviesomis.

2.5. Jeigu yra prieštaravimų tarp Lenktynių instrukcijos ir šių varžybų nuostatų, Lenktynių instrukcija turi viršenybę.

3. REKLAMA

3.1. Varžybose galios TBF (ISAF) 20 Reglamentas.

3.2. Gali būti reikalaujama, kad jachtos rodytų vykdančios organizacijos pateiktą reklamą. 4. TEISĖ DALYVAUTI

4.1. Regatoje gali dalyvauti visų Lietuvos jachtklubų, organizacijų ir nuosavų jachtų ekipažai bei užsienio jachtos

4.2. Regata atvira visoms jachtoms, turinčioms galiojantį ORC Club, ORC International ar LKRT-H sertifikatą.

4.3. Jachtos vadas privalo turėti atitinkamą kvalifikaciją ir būti ne jaunesnis nei 18 metų.

4.4. Už buriuotojų etikos pažeidimus ar nesportinį elgesį jachta gali būti pašalinta iš regatos, o jos rezultatas anuliuojamas. Sprendimo teisę turi regatos lenktynių komitetas.

5. GRUPĖS

5.1. Jachtos bus skirstomos į grupes pagal ORC GPH rodiklį arba LKRT-H sertifikatą turinčias jachtas:

 • ORC Visi
 • LKRT-H Visi

5.2. Grupės turės atskirus rezultatus, ORC grupė turės ir bendros grupės rezultatus.

6. PARAIŠKOS IR MOKESČIAI

6.1. Kiekviena startuojanti regatoje jachta moka 20 Eur jachtos mokestį. Visi regatos dalyviai moka starto mokestį: iki 18 metų ir senjorai - 10 Eur, kiti – 15 Eur.

6.2. Rekomenduojama užpildyti registracijos formą interneto adresu www.regatos.lt, užpildant specialią paraiškos formą iki birželio 28 d.

6.3. Dalyviams neužpildžiusiems registracijos formos internete, taikomas 100% didesnis jachtos startinis mokestis.

6.4. Negrąžinamas jachtos ir dalyvio mokestis privalo būti sumokamas grynais registracijos metu.

7. VARŽYBŲ TVARKARAŠTIS

Birželio 19 – birželio 30 d. 0800 – atvira registracija internetu.

Birželio 30 d.

 • 0800-0900 Regatos dalyvių paraiškų pateikimas, dokumentų patikrinimas
 • 0920 Teisėjų kolegijos ir jachtų vadų pasitarimas.
 • 1025 Planuojamas Perspėjimo signalo laikas lenktynėms Nr.1

Liepos 1 d.

 • 0700 Teisėjų kolegijos ir jachtų vadų pasitarimas.
 • 0825 Planuojamas Perspėjimo signalo laikas lenktynėms Nr.2
 • 1900 Planuojamas Regatos uždarymas ir dalyvių apdovanojimas.

8. MATAVIMAI

8.1. Kiekviena jachta turi pateikti galiojantį ORC Club arba ORC International ir/arba LKRT-H matavimų

sertifikatą pildant dalyvio paraišką internete metu

8.2. Kiekviena jachta privalo pranešti apie ORC Club arba ORC International, arba LKRT-H matavimų

pasikeitimą registracijos metu.

8.3. Kiekviena jachta privalo vykdyti BVT 78.1 taisyklės rekalavimus.

9. LENKTYNIŲ INSTRUKCIJA

9.1. Lenktynių instrukcija bus paskelbiama ne vėliau kaip likus 48 valandoms iki lenktynių pradžios regatos svetainėje regatos.lt ir oficialioje regatos skelbimų lentoje, kuri bus Klaipėdos Pilies uosto administracinio pastato vestibiulyje (Priešpilio g.4, LT-91241 Klaipėda).

9.2. Lenktynių instrukciją bus galima gauti užsiregistravus lenktynių komiteto biure.

10. RENGINIO VIETA

10.1. Regata vykdoma Baltijos jūroje 2018 metų birželio 30 - liepos 1 d. Klaipėdoje - Liepojoje.

10.2 Lenktynių komiteto biuras bus Klaipėdos pilies uosto administracinio pastato 3 aukšte „Klasėje“ (Priešpilio g.4, LT-91241 Klaipėda).

11. DISTANCIJOS

11.1. Birželio 30 dieną vyks lenktynės Klaipėda – Liepoja

11.2. Liepos 1 dieną vyks lenktynės Liepoja - Klaipėda

11.3. Regatos distancijos bus nurodomos Lenktynių instrukcijose.

12. BAUDŲ SISTEMA

12.1. Visoms regatoje dalyvaujančioms jachtoms BVT 44.1 taisyklė yra pakeista taip, kad “Dviejų apsisukimų Bauda” pakeista į “Vieno apsisukimo Baudą”.

13. TAŠKŲ SKAIČIAVIMAS

13.1. ORC Grupė: Jachtos užimta vieta nustatoma pagal distancijos ilgį ir joje sugaištą laiką, perskaičiuojant pagal Pffshore Time on Time formulę.

13.2. LKRT-H Grupė: Jachtos užimta vieta nustatoma pagal distancijos ilgį ir joje sugaištą laiką, perskaičiuojant pagal LKRT-H formulę

13.3. Apskaičiavus jachtų užimtą vietą, toliau galioja Linijinė taškų skaičiavimo sistema

13.4. Reikalingas 1 plaukimas, kad varžybos būtų laikomos įvykusiomis

13.5. Jachtos taškai, surinkti visuose plaukimuose, bus galutiniai

14. VIEŠINIMO TEISĖS

Regatos dalyvis, dalyvaujantis Regatoje, supranta ir sutinka, kad regatos ir jos renginių metu būtų filmuojama ir fotografuojama bei kitais būdais fiksuojami Regatos ir jos renginių epizodai, ir, kad šioje medžiagoje gali būti užfiksuotas Regatos dalyvis ir, kad šią medžiagą su jo atvaizdu Regatos organizatorius savo nuožiūra bei neatlygintinai jam gali, įskaitant, bet neapsiribojant, viešai rodyti, skelbti ir demonstruoti televizijoje, radijuje, spaudoje, internete neribojant termino ir teritorijos be papildomo Regatos dalyvio sutikimo. Regatos dalyvis sutinka, kad Regatos organizatoriai skelbdami (naudodami) visą šiame punkte nurodytą medžiagą gali nurodyti ir jo vardą, pavardę. Visa Regatos ir jos renginių metu organizatorių ar organizatorių atstovų užfiksuota medžiaga (vaizdo, audio, fotografijos ir kt.) nuosavybės teisė priklauso Regatos organizatoriui. Regatos dalyvis patvirtina, kad nei jis, nei kiti asmenys jo vardu, neturi ir ateityje neturės Regatos organizatoriui jokių pretenzijų ir/ar reikalavimų dėl šiame punkte išdėstytų nuostatų.

15. IŠKĖLIMO IŠ VANDENS APRIBOJIMAI

15.1. Kylinės jachtos negali būti iškeltos regatos metu, išskyrus Lenktynių komiteto išankstinio raštiško

leidimo laiką.

16. RADIJO RYŠYS

16.1. Varžybų radijo ryšio VHF kanalas bus 68

16.2. Varžybų metu, išskyrus ypatingą atvejį, jachta negali nei priimti, nei perduoti radijo ryšio signalų, neprieinamų visoms jachtoms. Šis apribojimas taikomas ir mobiliesiems telefonams.

17. PRIZAI

17.1. Taurėmis ir prizais bus apdovanojami kiekvienos laivų grupės pirmų 3 vietų nugalėtojai.

17.2. Taip pat abiejų grupių nugalėtojams yra skiriamas specialus prizas, nemokamas stovėjimas Pilies uoste 1 mėn.

17.3. Dar bus apdovanojami: greičiausias laivas pagal faktą, greičiausias laivas pagal perskaičiuotą laiką, vyriausias dalyvis, jauniausias dalyvis. Galimi rėmėjų prizai.

18. ATSAKOMYBĖ

18.1. Buriuotojai dalyvauja regatoje pilnai savo rizika. Žiūrėti BVT 4 taisyklę „Sprendimas dalyvauti lenktynėse“.

18.2. Vykdanti organizacija neprisiima atsakomybės už materialinę žalą, asmens sužalojimą ar mirtį, susijusius su regata, prieš ją, jos metu ar po jos.

19. DRAUDIMAS

19.1. Rekomenduojama, kad kiekviena dalyvaujanti lenktynėse jachta būtų apdrausta ir turėtų galiojantį civilinės atsakomybės draudimą.

19.2. Regatos organizatoriai ir teisėjai neatsako už dalyvių gyvybę ir nuosavybę, o taip pat už kūno sužalojimus arba inventoriaus sugadinimą varžybų metu. Už laivų ir įgulos narių saugumą atsako jachtų vadai.

20. KITA INFORMACIJA

Dėl kitos informacijos prašome kreiptis:

Pilies uosto kapitonas Vilius Bartusevičius +370 650 20450

Vyr. teisėjas Ruslanas Rokas Arbušauskas +370 698 73327

PDF
Bir 19 15:36

2018 06 30- 07 01

KLAIPĖDA – LIEPOJA - KLAIPĖDA

1. ORGANIZATORIAI

1.1. Klaipėdos „Pilies uosto“ regatą organizuoja Klaipėdos VOBK “Žalgiris” kartu su UAB „Klaipėdos Pilies uostas“

2. TAISYKLĖS IR DOKUMENTAI

2.1. Regata vykdoma pagal World Sailing (WS) Buriavimo varžybų taisykles (BVT 2017-2020).

2.2. Nebus taikomi jokie Nacionaliniai nurodymai.

2.3. Taip pat bus taikomos šios taisyklės:

2.3.1. IMS taisyklės

2.3.2. ORC vertinimo taisyklės.

2.3.3. WS Specialieji jūriniai reglamentai, pagal 4-tą kategoriją.

2.3.4. LKRT-H reglamentas 2017.

2.3.5.  Tarptautinės buriavimo federacijos World Sailing „Buriavimo įrangos taisyklės 2017-2020“ (Equipment Rules of Sailing).

2.3.6. Šios regatos nuostatai ir Lenktynių instrukcija.

2.4. Nuo 22:00 iki 05:00 val. BVT 2 dalies taisyklės yra keičiamos į Tarptautines taisykles laivų susidūrimams jūroje išvengti (TTLSJI), arba į Lietuvos Respublikos ir Latvijos Respublikos vyriausyb priimtas ir patvirtintas laivybos taisykles. Visos jachtos privalo buriuoti su įjungtomis navigacinėmis šviesomis.

2.5. Jeigu yra prieštaravimų tarp Lenktynių instrukcijos ir šių varžybų nuostatų, Lenktynių instrukcija turi viršenybę.

3. REKLAMA

3.1. Varžybose galios TBF (ISAF) 20 Reglamentas.

3.2. Gali būti reikalaujama, kad jachtos rodytų vykdančios organizacijos pateiktą reklamą.

4. TEISĖ DALYVAUTI

4.1. Regatoje gali dalyvauti visų Lietuvos jachtklubų, organizacijų ir nuosavų jachtų ekipažai bei užsienio jachtos

4.2. Regata atvira visoms jachtoms, turinčioms galiojantį ORC Club, ORC International ar LKRT-H sertifikatą.

4.3. Jachtos vadas privalo turėti atitinkamą kvalifikaciją ir būti ne jaunesnis nei 18 metų.

4.4. Už buriuotojų etikos pažeidimus ar nesportinį elgesį jachta gali būti pašalinta iš regatos, o jos rezultatas anuliuojamas. Sprendimo teisę turi regatos lenktynių komitetas.

5. GRUPĖS

5.1. Jachtos bus skirstomos į grupes pagal ORC GPH rodiklį arba LKRT-H sertifikatą turinčias jachtas:

 • ORC Visi
 • LKRT-H Visi

5.2. Grupės turės atskirus rezultatus, ORC grupė turės ir bendros grupės rezultatus.

6. PARAIŠKOS IR MOKESČIAI

6.1. Kiekviena startuojanti regatoje jachta moka 20 Eur jachtos mokestį. Visi regatos dalyviai moka starto mokestį: iki 18 metų ir senjorai - 10 Eur, kiti – 15 Eur.

6.2. Rekomenduojama užpildyti registracijos formą interneto adresu www.regatos.lt, užpildant specialią paraiškos formą iki birželio 28 d.

6.3. Dalyviams neužpildžiusiems registracijos formos internete, taikomas 100% didesnis jachtos startinis mokestis.

6.4. Negrąžinamas jachtos ir dalyvio mokestis privalo būti sumokamas grynais registracijos metu.

7. VARŽYBŲ TVARKARAŠTIS

Birželio 19 – birželio 30 d. 0800 – atvira registracija internetu.

Birželio 30 d.

 • 0800-0900 Regatos dalyvių paraiškų pateikimas, dokumentų patikrinimas
 • 0920 Teisėjų kolegijos ir jachtų vadų pasitarimas.
 • 1025 Planuojamas Perspėjimo signalo laikas lenktynėms Nr.1

Liepos 1 d.

 • 0700 Teisėjų kolegijos ir jachtų vadų pasitarimas.
 • 0825 Planuojamas Perspėjimo signalo laikas lenktynėms Nr.2
 • 1900 Planuojamas Regatos uždarymas ir dalyvių apdovanojimas.

8. MATAVIMAI

8.1. Kiekviena jachta turi pateikti galiojantį ORC Club arba ORC International ir/arba LKRT-H matavimų

sertifikatą pildant dalyvio paraišką internete metu

8.2. Kiekviena jachta privalo pranešti apie ORC Club arba ORC International, arba LKRT-H matavimų

pasikeitimą registracijos metu.

8.3. Kiekviena jachta privalo vykdyti BVT 78.1 taisyklės rekalavimus.

9. LENKTYNIŲ INSTRUKCIJA

9.1. Lenktynių instrukcija bus paskelbiama ne vėliau kaip likus 48 valandoms iki lenktynių pradžios regatos svetainėje regatos.lt ir oficialioje regatos skelbimų lentoje, kuri bus Klaipėdos Pilies uosto administracinio pastato vestibiulyje (Priešpilio g.4, LT-91241 Klaipėda).

9.2. Lenktynių instrukciją bus galima gauti užsiregistravus lenktynių komiteto biure.

10. RENGINIO VIETA

10.1. Regata vykdoma Baltijos jūroje 2018 metų birželio 30 - liepos 1 d. Klaipėdoje - Liepojoje.

10.2 Lenktynių komiteto biuras bus Klaipėdos pilies uosto administracinio pastato 3 aukšte „Klasėje“ (Priešpilio g.4, LT-91241 Klaipėda).

11. DISTANCIJOS

11.1. Birželio 30 dieną vyks lenktynės Klaipėda – Liepoja

11.2. Liepos 1 dieną vyks lenktynės Liepoja - Klaipėda

11.3. Regatos distancijos bus nurodomos Lenktynių instrukcijose.

12. BAUDŲ SISTEMA

12.1. Visoms regatoje dalyvaujančioms jachtoms BVT 44.1 taisyklė yra pakeista taip, kad “Dviejų apsisukimų Bauda” pakeista į “Vieno apsisukimo Baudą”.

13. TAŠKŲ SKAIČIAVIMAS

13.1. ORC Grupė: Jachtos užimta vieta nustatoma pagal distancijos ilgį ir joje sugaištą laiką, perskaičiuojant pagal Pffshore Time on Time formulę.

13.2. LKRT-H Grupė: Jachtos užimta vieta nustatoma pagal distancijos ilgį ir joje sugaištą laiką, perskaičiuojant pagal LKRT-H formulę

13.3. Apskaičiavus jachtų užimtą vietą, toliau galioja Linijinė taškų skaičiavimo sistema

13.4. Reikalingas 1 plaukimas, kad varžybos būtų laikomos įvykusiomis

13.5. Jachtos taškai, surinkti visuose plaukimuose, bus galutiniai

14. VIEŠINIMO TEISĖS

Regatos dalyvis, dalyvaujantis Regatoje, supranta ir sutinka, kad regatos ir jos renginių metu būtų filmuojama ir fotografuojama bei kitais būdais fiksuojami Regatos ir jos renginių epizodai, ir, kad šioje medžiagoje gali būti užfiksuotas Regatos dalyvis ir, kad šią medžiagą su jo atvaizdu Regatos organizatorius savo nuožiūra bei neatlygintinai jam gali, įskaitant, bet neapsiribojant, viešai rodyti, skelbti ir demonstruoti televizijoje, radijuje, spaudoje, internete neribojant termino ir teritorijos be papildomo Regatos dalyvio sutikimo. Regatos dalyvis sutinka, kad Regatos organizatoriai skelbdami (naudodami) visą šiame punkte nurodytą medžiagą gali nurodyti ir jo vardą, pavardę. Visa Regatos ir jos renginių metu organizatorių ar organizatorių atstovų užfiksuota medžiaga (vaizdo, audio, fotografijos ir kt.) nuosavybės teisė priklauso Regatos organizatoriui. Regatos dalyvis patvirtina, kad nei jis, nei kiti asmenys jo vardu, neturi ir ateityje neturės Regatos organizatoriui jokių pretenzijų ir/ar reikalavimų dėl šiame punkte išdėstytų nuostatų.

15. IŠKĖLIMO IŠ VANDENS APRIBOJIMAI

15.1. Kylinės jachtos negali būti iškeltos regatos metu, išskyrus Lenktynių komiteto išankstinio raštiško

leidimo laiką.

16. RADIJO RYŠYS

16.1. Varžybų radijo ryšio VHF kanalas bus 68

16.2. Varžybų metu, išskyrus ypatingą atvejį, jachta negali nei priimti, nei perduoti radijo ryšio signalų, neprieinamų visoms jachtoms. Šis apribojimas taikomas ir mobiliesiems telefonams.

17. PRIZAI

17.1. Taurėmis ir prizais bus apdovanojami kiekvienos laivų grupės pirmų 3 vietų nugalėtojai.

17.2. Taip pat abiejų grupių nugalėtojams yra skiriamas specialus prizas, nemokamas stovėjimas Pilies uoste 1 mėn.

17.3. Dar bus apdovanojami: greičiausias laivas pagal faktą, greičiausias laivas pagal perskaičiuotą laiką, vyriausias dalyvis, jauniausias dalyvis. Galimi rėmėjų prizai.

18. ATSAKOMYBĖ

18.1. Buriuotojai dalyvauja regatoje pilnai savo rizika. Žiūrėti BVT 4 taisyklę „Sprendimas dalyvauti lenktynėse“.

18.2. Vykdanti organizacija neprisiima atsakomybės už materialinę žalą, asmens sužalojimą ar mirtį, susijusius su regata, prieš ją, jos metu ar po jos.

19. DRAUDIMAS

19.1. Rekomenduojama, kad kiekviena dalyvaujanti lenktynėse jachta būtų apdrausta ir turėtų galiojantį civilinės atsakomybės draudimą.

19.2. Regatos organizatoriai ir teisėjai neatsako už dalyvių gyvybę ir nuosavybę, o taip pat už kūno sužalojimus arba inventoriaus sugadinimą varžybų metu. Už laivų ir įgulos narių saugumą atsako jachtų vadai.

20. KITA INFORMACIJA

Dėl kitos informacijos prašome kreiptis:

Pilies uosto kapitonas Vilius Bartusevičius +370 650 20450

Vyr. teisėjas Ruslanas Rokas Arbušauskas +370 698 73327

PDF