facebook_pixel

EBK Poseidonas sezono uždarymo regata

10.20, Elektrėnai


Organizatoriai: EBK Poseidonas ir VšĮ NBA

Registracija

Grupė

<% group.title %>

Jachta

Jachta

Draudimas

Balas

Įgula

Kap. <% crewmember.firstname + ' ' + crewmember.lastname %>
X
Pridėti įgulos narį

Registracija sėkmingai užbaigta


Dalyvio paraiška

Norėdami koreguoti registracijos duomenis sekite šia nuoroda:


Stebėjimo id: <% registration.tracking_id %>
appstore google_play

Nepavyko užbaigti registracijos

preloader

Dalyviai

6
|
|
|
Catamarans
|
F18
|
Finn
|
OPEN (Katamaranai)
|
Optimist
|
RS Feva

Catamarans 2

LTU-503
Vytenis Zagorskis / Vėjas Aliukas
Klubas: Poseidonas
LTU-25
Pranas Sasnauskas / Kristina Justinavičienė
Klubas: Poseidonas

F18 1

LTU-41
Šarūnas Agliniškis / Gediminas Jacikevičius
Klubas: Poseidonas

Finn 3

LTU-58
Arvydas Straševičius
Klubas:
LTU-1851
Kęstutis Barauskas
Klubas: Poseidonas
LTU-5
Pranas Svinskas
Klubas: Poseidonas

OPEN (Katamaranai) 0

Optimist 0

RS Feva 0

LTU-503 Vytenis Zagorskis / Vėjas Aliukas

  • Poseidonas

LTU-58 Arvydas Straševičius

LTU-1851 Kęstutis Barauskas

  • Poseidonas

LTU-5 Pranas Svinskas

  • Poseidonas

LTU-41 Šarūnas Agliniškis / Gediminas Jacikevičius

  • Poseidonas

LTU-25 Pranas Sasnauskas / Kristina Justinavičienė

  • Poseidonas

Dokumentai

Spa 16 10:41

              

           Elektrėnų buriuotojų klubo Poseidonas SEZONO UŽDARYMO regatos

                       NUOSTATAI

                                                            2018-10-9

                                                         

1. ORGANIZATORIAI

Varžybas vykdo Elektrėnų buriuotojų klubas „Poseidonas“, VšĮ Nacionalinė buriavimo akademija ir jų patvirtintas Lenktynių komitetas.

2. TAISYKLĖS

2.1. Varžybos vykdomos pagal WS 2017-2020m. buriavimo varžybų taisykles (toliau BVT), šiuos nuostatus ir lenktynių instrukcijas.

2.2.  Nebus taikomi jokie Nacionalinės organizacijos nurodymai.

2.3. Bus taikomos jachtų klasių taisyklės su šiomis išimtimis:

2.3.1 Visose Laser jachtų klasės įskaitose, dalyviai gali startuoti su „LUČ“, „Plastolit“ ir kitų gamintojų korpusais. Korpuso ir jo dalių, rangauto bei burės matmenys ir kiti techniniai parametrai turi atitikti Laser klasės taisyklėms (Laser Class Rules-One Design).

2.3.2 Laser klasės taisyklė 7(a) (Laser Class Rules-One Design) pakeista taip:

„ Lenktyniaujant,  laive gali būti tik vienas asmuo. Šis asmuo turi būti įvardintas paraiškoje.“

2.3.3 Visose Optimist jachtų klasės įskaitose dalyviai gali startuoti su „Plastolit“ ir kitų gamintojų korpusais. Korpuso ir jo dalių, rangauto bei burės matmenys ir kiti techniniai parametrai turi atitikti Tarptautinėms Optimist  klasės taisyklėms (International Optimist Class Rules).

2.3.4 Visos lenktyniaujančios Optimist B grupės jachtos privalo nešti kaspinėlį (ne trumpesnį kaip 30 cm), pritvirtintą prie burės šprintinio kampo.

2.4. Ketinanti paduoti protestą jachta apie tai turi pranešti finišo teisėjams tuoj pat po finišo. Tai papildo BVT 61.1(a) taisyklę.

2.5. BVT P priedas gali būti taikomas su pakeitimais, išdėstytais lenktynių instrukcijoje.

2.6. Varžybų dalyviai turi dėvėti individualias plūdrumo priemones visą laiką, kai jie yra ant vandens, išskyrus trumpą laiką, kai keičiama arba tvarkoma apranga ar individuali įranga. Peršlampami ar sausi hidrokostiumai nėra individualios plūdrumo priemonės. Tai keičia BVT 40 taisyklę.

2.7. Jeigu tekstuose yra kalbinių prieštaravimų, tekstas anglų kalba turi viršenybę.

2.8. Jeigu yra prieštaravimų tarp Lenktynių instrukcijos ir šių varžybų nuostatų, Lenktynių instrukcija turi viršenybę.

3. REKLAMA

3.1. Varžybose galios WS 2017- 20 Reglamentas.

3.2. Varžybų dalyviams privaloma rodyti vykdančios organizacijos pateiktą reklamą.

4. TEISĖ DALYVAUTI IR PARAIŠKOS

4.1. Varžybos yra atviros, asmeninės.

4.2.  Dalyvių įskaitos: Katamaranų F-18, Katamaranų atvira klasė, Katamaranų „Prostor“kartu su pramoginiais, Optimist A, B , Finn , RS Feva, Laisvos klasės jachtos. Papildomai bus vykdoma „Katamaranų 2018m. buriavimo taurės“ 4 etapo bendra įskaita ir „ RS Feva 2018m. buriavimo taurės“ 6 etapo įskaita.

5. MOKESČIAI

5.1.  Privalomi starto mokesčiai kiekvienam įgulos nariui 10 EUR, klubo Poseidonas nariams 5 EUR ir sportininkams iki 18 m.- 3 EUR.

5.2. Vakaronės dalyvio mokestis 5 EUR.

 

6. TVARKARAŠTIS

6.1. Varžybų  dalyvių atvykimas, registracija

2018-10-20d.

 nuo10:00 iki 11:00val. dalyvių registacija regatos sekretoriate „Poseidonas“ patalpose.

11:00 val. Regatos atidarymas.

  nuo12:00 iki 16:00val.  lenktynės Nr. 1; 2; 3; 4.

 17:00  val. Apdovanojimų įteikimas ir regatos uždarymas.

  nuo 18:00 iki 19:00  Pirtis, baseinas

  nuo 19:00 iki 22:00 Vakaronė jachtklube.

6.2.  Paskutinę varžybų dieną „Perspėjamasis“ signalas, visoms jachtų klasėms, nebus duodamas po 15:00 val.

7. VĖJO LIMITAS

7.1. Optimist grupės lenktynėms vykdyti, maksimalus leistinas vėjo greitis yra 6 m/s. Jei vėjo greitis didesnis kaip 7 m/s startas neduodamas, o lenktynės nutraukiamos, sprendimą priima vyriausias varžybų teisėjas ir pagal šį nuostatų punktą dalyvis negali prašyti rezultato atitaisymo. Tai keičia BVT 62.1(a) taisyklę.

7.2. Visų klasių (išskyrus Optimist), lenktynėms vykdyti, minimalus vėjo greitis yra 2 m/s, o maksimalus leistinas vėjo greitis yra 10 m/s. Jei vėjo greitis mažesnis kaip 2 m/s ar didesnis kaip 10 m/s startas neduodamas, o startavusios šios klasės jachtų lenktynės nutraukiamos. Šį sprendimą priima vyriausias varžybų teisėjas ir pagal šį nuostatų punktą dalyvis negali prašyti rezultato atitaisymo. Tai keičia BVT 62.1(a) taisyklę.

8. APMATAVIMAI IR KONTROLINIS JACHTŲ PATIKRINIMAS

Apmatavimo ir kontrolinio jachtų bei įrangos patikrinimo procedūra pateikiama  instrukcijoje, kuri bus skelbiama oficialioje regatos skelbimų lentoje, atvykimo dieną iki  10:00 val. .

9. LENKTYNIŲ INSTRUKCIJA

Lenktynių instrukcija paskelbiama atvykimo dieną iki 10:00 val. oficialioje skelbimų lentoje.

10. DISTANCIJOS

Lenktynių distancijų schemos bus skelbiamos Lenktynių instrukcijos priede Nr.1.

11. BAUDŲ SISTEMA

11.1. Visoms jachtų klasėms 44.1 taisyklė ir P2.1 taisyklė yra pakeista taip, kad Dviejų Apsisukimų Bauda pakeista į Vieno Apsisukimo Baudą.

11.2. Lenktynių instrukcijoje gali būti įrašytos nuobaudos, už standartinių ar specifinių taisyklių pažeidimus, kurias galės savo nuožiūra taikyti Protestų ar Lenktynių komitetai be nagrinėjimo. Tai keičia 63.1 ir Priedo A5 taisykles.

12. TAŠKŲ SKAIČIAVIMAS

12.1. Varžybose galios BVT A priedas. BVT B8 priedas nebus taikomas.

12.2. Reikalingi 2 (du) plaukimai, kad varžybos būtų laikomos įvykusiomis.

12.3. Kai įvykdomi 3 plaukimai, jachtos taškai, surinkti visuose plaukimuose bus galutiniai.

12.4.  Kai įvykdomi 3 ir daugiau plaukimų, tai jachtos surinkti taškai bus galutiniai, neįskaitant vieno blogiausio plaukimo.

12.5. Katamaranų atviros klasės dalyvių vieta atskiruose plaukimuose bus nustatoma pagal perskaičiuotą laiką, naudojant SCHRC balus.

12.6. Katamaranų 2018m. buriavimo sezono taurės 4 etapo bendros įskaitos vieta bus nustatoma  pagal perskaičiuotą laiką, naudojant SCHRS balus.

13. PAGALBINIA LAIVAI                                                                                                 

13.1.Visi pagalbiniai, komandų atstovų ir trenerių laivai privalo būti registruojami Lenktynių komitete, užpildant trenerio laivo registracijos formą (žr. Priedą Nr.13.2. Pagalbiniai laivai turi būti pažymėti organizatorių pateiktais atpažinimo ženklais.

13.2. Komandos kiekvienai 10 jachtų grupei privalo turėti vieną katerį saugumui užtikrinti. Vardinėje paraiškoje turi būti nurodytas atsakingas asmuo, katerio numeris ir burių numeriai jachtų, už kurių saugumą jis atsakingas.

     

13.3. Individualiai varžybose dalyvaujantys buriuotojai ir komandos, neturinčios katerio,  komandos ar vardinėje paraiškoje turi nurodyti katerio duomenis ir vairininko vardą bei pavardę, kuris užtikrins dalyvio(ių) saugumą varžybų metu.

14. IŠKĖLIMO IŠ VANDENS APRIBOJIMAI

Kylinės jachtos negali būti iškeltos regatos metu, išskyrus Lenktynių komiteto išankstinio raštiško leidimo laiką.

15. RADIJO RYŠYS

Išskyrus ypatingą atvejį, jachta negali nei priimti, nei perduoti radijo ryšio signalų, neprieinamų visoms jachtoms. Šis apribojimas taikomas ir mobiliesiems telefonams.

16. PRIZAI

16.1. Prizais dalyviai apdovanojami pagal „Sporto priemonių vykdymo nuostatus“. Regatų dalyviai apdovanojami jeigu jachtų grupėje startavo ne mažiau kaip 4 laivai.

16.2. Atskirose jachtų klasėse apdovanojami:

16.2.1 Optimist A, B grupėse 1-3 vietų laimėtojai ir aukščiausią vietą užėmę mergaitė ir jauniausias berniukas.

16.2.2 Visose kitose jachtų klasėse ir įskaitose apdovanojami 1-3 vietas užėmusieji dalyviai

16.3. Individualūs asmenys ar organizacijos gali įsteigti papildomus prizus. Prizai ir jų įteikimo nuostatai pateikiami  lenktynių komitetui iki varžybų pradžios.

17. ATSAKOMYBĖ

Buriuotojai dalyvauja regatoje pilnai savo rizika (žr. 4 taisyklę „Sprendimas lenktyniauti“). Vykdanti organizacija neprisiima atsakomybės už materialinę žalą, asmens sužalojimą ar mirtį, susijusius su regata, prieš ją, jos metu ar po jos.

18. VARŽYBŲ NUOSTATŲ PAKEITIMAI

Šie varžybų nuostatai gali būti papildyti arba pakoreguotas jų turinys. Visi šie pakeitimai ar papildymai bus skelbiami oficialioje regatos informacinėje lentoje ar kitu visiems prieinamu pranešimu ne vėliau kaip  dieną iki regatos pradžios.

19. KITA INFORMACIJA

19.1 Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Poseidonas klubo pirmininką Vaidą Bernotą tel. +370  687 80166; el.paštas: vaidas.bernotas@esportocentras.lt.  Arba regatos vyr. teisėją  Aleksą Garbanovą tel.: +  370 95645

19.2 Galima išankstinė registracija per svetainę:  www.regatos.lt

         

 

 Elektrėnų buriuotojų klubo Poseidonas pirmininkas                           Vaidas Bernotas                                                                            

PDF