facebook_pixel

Vilniaus čempionatas

07.01 - 07.02, Trakai


Organizatoriai: Vilniaus Jachtklubas
07.01
23 C°
SW ↗ 3 m/s
07.02
19 C°
SW ↗ 4 m/s

Registracija

Grupė

<% group.title %>

Jachta

Jachta

Draudimas

Balas

Įgula

Kap. <% crewmember.firstname + ' ' + crewmember.lastname %>
X
Pridėti įgulos narį

Registracija sėkmingai užbaigta


Dalyvio paraiška

Norėdami koreguoti registracijos duomenis sekite šia nuoroda:


Stebėjimo id: <% registration.tracking_id %>
appstore google_play

Nepavyko užbaigti registracijos

preloader

Dalyviai

|
|
Laser radial
|
Optimist
|
RS Feva
|
RS Tera

Laser radial 0

Optimist 0

RS Feva 0

RS Tera 0

Nėra užsiregistravusių dalyvių

Varžybų nuostatai

Bir 21 16:21

1. VARŽYBŲ ORGANIZATORIAI

1.1 Varžybas organizuoja ir vykdo Vilniaus jachtklubas ir Vilniaus miesto sporto centras


2. TAISYKLĖS

2.1 Varžybos vykdomos pagal World Sailing (WS) 2017-2020 m. BVT.

2.2 Bus taikomos jachtų klasių taisyklės su šiomis išimtimis:

2.2.1 Laser klasės taisyklė 7(a) (Laser Class Rules-One Design) pakeista taip:

„ Lenktyniaujant laive gali būti tik vienas asmuo. Šis asmuo turi būti įvardintas paraiškoje.“

2.2.2 Visose Optimist jachtų klasės įskaitose dalyviai gali startuoti su „Plastolit“ ir kitų gamintojų korpusais. Korpuso ir jo dalių, rangauto bei burės matmenys ir kiti techniniai parametrai turi atitikti Tarptautinėms Optimist  klasės taisyklėms (International Optimist Class Rules).

2.3 Ketinanti paduoti protestą  jachta apie tai turi pranešti finišo teisėjams tuoj pat po finišo. Tai keičia BVT 61.1(a) taisyklę.

2.4 Jeigu tekstuose yra kalbinių prieštaravimų, tekstas anglų kalba turi viršenybę.

2.5 Jeigu yra prieštaravimų tarp Lenktynių instrukcijos ir šių varžybų nuostatų, Lenktynių instrukcija turi viršenybę. 


3. REKLAMA

3.1 Varžybose galios TBF (ISAF) 20 Reglamentas.

3.2 Gali būti reikalaujama rodyti vykdančios organizacijos pateiktą reklamą. 


4. TEISĖ DALYVAUTI IR PARAIŠKOS

4.1 Varžybos atviros asmeninės.

4.2 Dalyvių amžius ir įskaitos: 

OPTIMIST - 2002 ir jaunesni

LASER RADIAL - absoliuti įskaita

RS FEVA - absoliuti įskaita

RS TERA - absoliuti įskaita

4.3 Dalyvių registracija vykdoma UAB “Trakų jachtklubas“ patalpose, Žemaitės g. 3, Trakai, arba internetu https://regatos.lt


5. VARŽYBŲ TVARKARAŠTIS

5.1 Dalyvių registracija vyks pirmą varžybų dieną liepos 1d. šeštadienį nuo 10:00 val. iki 11:00 val.

5.2 Varžybų organizatorių posėdis su teisėjais, komandų vadovais ir treneriais, pirmąją varžybų dieną, vyks 11. val. Planuojamas Perspėjamojo signalo laikas pirmosiom lenktynėms - 12. val.

Sekmadienį liepos 2d. Perspėjamojo signalo laikas lenktynėms planuojamas 11.30 val.

5.3 Varžybose planuojama vykdyti 7 lenktynias. Per vieną dieną gali būti vykdomi ne daugiau kaip 5 lenktynės. 

5.5 Paskutinę varžybų dieną „Perspėjamasis“ signalas, visoms jachtų klasėms, nebus duodamas po 15:00 val.


7. LENKTYNIŲ INSTRUKCIJA 

Lenktynių instrukcija bus iškabinta  UAB “Trakų jachtklubas“ Žemaitės g. 3, Trakai, esančioje oficialioje skelbimų lentoje pirmą varžybų dieną iki 11:00 val.


8. VARŽYBŲ VYKDYMO VIETA 

Varžybos vykdomos Galvės ežero akvatorijoje tarp Tiškevičiaus rūmų ir kempingo „Slėnis“.


9. DISTANCIJOS

Lenktynių distancijų schemos bus skelbiamos Lenktynių instrukcijoje.


10. TAŠKŲ SKAIČIAVIMAS

10.1 Bus taikoma BVT A Priedo taškų skaičiavimo sistema.

10.2 Kai bus įvykdytos mažiau nei 5 lenktynės, tai jachtos taškai surinkti visose lenktynėse bus galutiniai.

10.3 Kai bus įvykdytos 5 ir daugiau lenktynių, tai jachtos surinkti taškai bus galutiniai, neįskaitant vienų blogiausių lenktynių.


11. PAGALBINIAI LAIVAI

11.1 Visi pagalbiniai komandų atstovų ir trenerių laivai privalo registruotis Lenktynių komitete .

11.2 Komandos kiekvienai 15 jachtų grupei privalo turėti vieną katerį saugumui užtikrinti. Vardinėje paraiškoje turi būti nurodytas katerio numeris ir burių numeriai jachtų, už kurių saugumą jis atsakingas. 

11.3 Individualiai varžybose dalyvaujantys buriuotojai ar komandos, turinčios mažiau kaip 15 jachtų grupę, kartu su vardine paraiška turi pateikti raštišką katerio vairininko patvirtinimą, kuriuo jis įsipareigoja užtikrinti dalyvio(ių) saugumą varžybų metu. 


12. RADIJO RYŠYS

 Išskyrus ypatingą atvejį, jachta negali nei priimti, nei perduoti radijo ryšio signalų, neprieinamų visoms jachtoms. Šis apribojimas taikomas ir mobiliesiems telefonams.


13. PRIZAI

13.1 Varžybų apdovanojimai bus įteikti visų jachtų klasių pirmų-trečių vietų laimėtojams Vilniaus miesto sporto centro diplomais ir medaliais.

13.4 Individualūs asmenys ar organizacijos gali įsteigti papildomus prizus. Prizai ir jų įteikimo nuostatai pateikiami lenktynių komitetui iki varžybų pradžios.


14. ATSAKOMYBĖ

14.1 Varžybų organizatoriai neatsako už materialinius nuostolius, ar dalyvio sužalojimą arba mirtį, susijusius su varžybomis, prieš jas, jų metu ir po jų. 

14.2 Buriuotojai varžybose dalyvauja vien savo rizika (BVT 4 taisyklė).

14.3 Už jachtų paruošimą varžyboms, įskaitant ir gelbėjimo priemones, atsako dalyvio treneris arba pats dalyvis, jei jis turi 18 metų. 


15. KITA INFORMACIJA

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į: 

Eugenijus Čabys

Mob. tel.: +370 693 18174

El.paštas: e.cabys@gmail.com


PDF Originali byla